நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 12, 2012

Web Developer And Programmer - Alghanim International

 

Web Developer And Programmer - Alghanim International

Hiring web developers for progressive online activism and community building.
•Attend client meetings during the development.
•Work with clients and Managers to build and refine graphic designs for websites. Must have strong skills in Photoshop, Flash MX, Vb.Net Programming, Java Programming, CGI and XML
•Determine appropriate architecture, and other technical solutions, and make relevant recommendations.
•Communicate to the Manager with efficiency and accuracy any progress and/or delays.
•Engage in outside-the-box thinking to provide high value-of-service to clients.

Skills
- BS in computer science or a related field, or significant equivalent experience
- 3 years minimum in CGI, XML, Java, Vb.Net
- Development experience using extensible web authoring tools

•Self-starter with strong self-management skills
•Ability to organize and manage multiple priorities

Education
BS in computer science or a related field, or significant equivalent experience

Apply Online

http://www.falghanim.com/

__._,_.___
 
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...