நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, March 14, 2012

Recruitment at Logica


Hi,
 
If anyone is interested then forward the CV with RFR number.
 
Regards,
Zakeer
 
 
From: IN HR Announcements
Sent: Wednesday, March 07, 2012 1:18 PM
To: IN LOC Chennai; IN LOC Bangalore - Technopolis
Subject: Dost Post: Hit the DOUBLE BONANZA !
 
NTERNAL CIRCULATION ONLY
header.png
 
 
Dear Colleagues,


RFR
Job Title
Essential Skills
Level
Location
102838
ITSM - Service Consultant
ITSM Tools, ITIL & Service Delivery Management.  
L3
Bangalore
104371
CQ5 - Developer
CQ5, CRX, Jquery, JSR
L1
Chennai
106989
SAP - FICO Functional Consultant 
Functional experience of SAP FICO with two lifecycle implementations
L2
Chennai
107478
EAI - Architect
Experience in EAI, Enterprise Architecture Integration & Integration project
L2
Bangalore
107531
SAP - BW Functional Consultant 
Functional experience of SAP BW with two lifecycle implementations
L2
Chennai
108414
Sales Manager
Sales experience in major software company with Leadership Skills
L3
Bangalore
108415
Business Development Manager
Sales experience in major software company with Leadership Skills
L3
Mumbai
109440
Axapta - Senior Developer
MorphX, X++, MSD Axapta
L2
Chennai
109558
J2EE - Engineering Architect
Java 6, J2EE, Struts, Hibernate, Spring JSF, EJB
L3
Bangalore/Chennai
109963
IM – SAN Administrator
NetApp, NetBackup
L2
Bangalore
110101
Remedy - Technical Lead
Development Exp in Remedy ARS or ITSM & able to handle a team
L2
Bangalore/Chennai
110340
SAP - SD Consultant
SAP SD with Knowledge in MM
L2
Bangalore
111085
SOA - Architect
Web Services WSDL 1.1/ 2.0,SOAP, UDDI, J2EE, WS-Security, SOA
L3
Chennai
111330
Release Architect
Experience with SharePoint 2007/2010, configuration Management
L2
Chennai
111338
Remedy - Technical Lead
Development Exp in Remedy ARS or ITSM & able to handle a team
L2
Chennai
112034
MSD - CRM Developer
MSD CRM development experience
L1
Chennai
112188
SAP - HR Service Consultant
SAP HR,ESS,MSS.
L3
Chennai
112534
SAP - PI Technical Consultant
SAP Modules such as HR, FI, MM, and PS
L2
Bangalore/Chennai
113304
SharePoint - Senior Developer
SharePoint 2010, SharePoint 2007
L2
Bangalore
113834
SAP - HR Payroll Consultant
SAP GB Great Britain Payroll, SAP HR R/3, SAP HR, SAP Payroll
L1
Bangalore
113844
Transition Manager
Experience in Project/Delivery and Transition Management
L3
Chennai
114347
SAP - FICO Senior Consultant
SAP FICO with Knowledge in COPA
L2
Bangalore
114366
ESRI - Developer
ESRI ArcGIS with .NET
L2
Bangalore/Chennai
 
Regards,
Employee referral team
 
This information is company confidential and meant for internal circulation only. This mail or contents of this mail should not be forwarded or reproduced in any form on external sites, blogs, or any other external medium. Immediate action will be taken against any person who violates the Logica User Policy.
 
 
 
 
cid:image006.jpg@01CB54E4.2A761710
 
 

Think green - keep it on the screen. This e-mail and any attachment is for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...