நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 8, 2011

Linux System Administrator (6 months+) in Bangkok, Tha


[Ilugc] [JOB] Linux System Administrator (6 months+) in Bangkok, Tha

---------- Forwarded message ----------
From: Documentum Bangkok <dm.bangkok@yahoo. com>

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (ESCAP) is the regional development arm of the United Nations
for the Asia-Pacific region. It is head-quartered in Bangkok,
Thailand.

This is where I work. We are recruiting a Linux System Administrator
for 6 months, with possibility of extension. The sysadmin will write
scripts (python or bash or perl5) to automate various tasks, will
configure Nagios, will setup and configure Puppet for all the servers.
These servers run CentOS. We are a small international IT team, and
there is a lot to do, both at work, and after work.

To apply and get more details, check the full job description -
Information Technology Assistant (System Admin) - at
http://www.unescap. org/jobs/

UN Salary scales for staff in the General Service in Thailand -
http://www.un. org/Depts/ OHRM/salaries_ allowances/ salaries/ thai.htm

If you are interested, and you have any specific questions, you can
write directly to <dm.bangkok at yahoo.com>

--
Bharathi Subramanian
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...