நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 11, 2011

HSE Lead opportunity in Dammam for a Global Leader in Engineering & ConstructionFor Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 9317149

Dear ,

Jobskey Consultants is forward thinking dynamic Talent Management Solutions Company based in Saudi Arabia, part of our activities is in executive recruitment. We are currently screening and shortlisting candidates for a Project in Dammam

Position: HSE Lead
Industry: Construction & Engineering
Location: Dammam, KSA
Experience level: 5-10 years

Project Info:

Our client is awarded a Program Management Support Contract (PMSC) to provide program management support to the overall PME program management effort, oversight for the Terrestrial remediation, conduct field construction oversight of the terrestrial resources restoration activity. In particular, the PMSC provides task oversight and reporting of Remediation Contractor activities.

Environmental remediation will take place along a vast geographical area including the entire Saudi Arabia/Kuwait border where allied forces mobilized prior to moving into Kuwait to dislodge Iraqi occupational forces

Job Summary:

Provides health, safety and environmental (HSE) oversight of PME Remediation Contractors to ensure work complies with health and safety plans as approved for the project. Provides HSE support to company staff and direct subcontractors. Ensures compliance with approved plans, corporate policies and to maintain a safe environment for all staff. Performs routine duties requiring knowledge of general health and safety principles.

This is a field position with extended periods of work on remote desert sites sites in the impacted areas. The position will require extended work from field camps.

Key Duties:

•Review the HSE plan and recommend changes in line with prevailing changes in local conditions.
•Implement agreed HSE policies, procedures and practices in all aspects of Project work.
•Initiate and personally carry out a schedule of regular site inspections to ensure HSE compliance.
•Perform oversight and conduct assessments of PME contractor HSE practices against site specific safety plan.
•Deliver safety briefings to company and subcontractor workforce.
•Maintain HSE records and documentation, and report in accordance with project requirements.

Should you wish to apply for above position please send your cv to constructionjobs@jobskeysearch.com

Also furnish the below mentioned:

Years of exp in on large engineering/construction projects:
Years of exp in HSE:
Current Salary:
Required Salary:
Current Visa Status:
Have you completed 2 years with your present employer?
Profession in your Iqama?
Date of Availability:

Jobskey Consultant is more than an Agency, a Headhunter or a RecruiterThis mail has been sent by one of the employers (Employer name: Jobskey) accessing the services of monstergulf.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monstergulf.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...