நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 8, 2011

various openings -india
Vacancy Requirements

Industry:

Computers / IT

Education:

B.A / M.A

Location:

Chennai

Experience:

0 Years

Posted Date:

Sunday, February 06, 2011

 

 

 

Job Details

Fresher - Should have creative thinking and visualizing skills and be active part of conceptualizing of ideas; turning concepts to creatives for Websites and Portals.Desired profile must be good in design & visualization producing creative work for websites

 

Candidate Profile

Visualising page layout and making page layouts

Creating designs and concept for websites & web portals

Build and implement UI and Graphic design standards for the organization

Keep abreast of latest design standards and styles

 

Company Details

Kliotech is a private limited company based in Chennai providing Information Technology Services and Solutions for clients in USA and Canada since 2003. Currently having 100+ clients in 12 different countries across the globe.

 

 

 

Apply Details

 

jobskliotech.com

 

Company Name:

Klio-Tech (P) Ltd

Email Address:

jobskliotech.com

 

Vacancy Requirements

Industry:

Computers / IT

Education:

B.Tech/B.E. / Any PG Course

Location:

Raipur

Experience:

0 Years

Posted Date:

Monday, February 07, 2011

 

 

 

Job Details

Fresher - 1. Maintaining the secondary sales as well as primary sales in the assigned territory & Provide Technical and Marketing support to new contractor.

2. To establish/build relationship with various NON TRADE customers.

 

Candidate Profile

Candidate should be a Diploma /BE-Civil Work Experience : 0-5 years in construction industry.

Marketing & Tecnical support to proepects & clients for industrial and civil construction.

 

Company Details

Client is a leading in Construction Solutions in India.

 

 

Apply Details

 

careersfsindia.in

 

Company Name:

F S Management India Pvt. Ltd.

Email Address:

careersfsindia.in

 


Vacancy Requirements

Industry:

Computers / IT

Education:

B.Tech/B.E. / Any PG Course

Location:

Noida

Experience:

0 Years

Posted Date:

Monday, February 07, 2011

 

 

 

Job Details

Fresher - Candidate must have very very good communication skills for this kind of a work

 

Candidate Profile

Candidate will be able to handle the client on the behalf of his executive as well and should have excellent and powerful communication skills

 

Company Details

Sparx Software Technologies is a well established Rich Internet application, web applications, Ecommerce Solutions & Custom Software Development Company with worldwide cliental, located in Delhi NCR, India with 75+ strong workforce.

 

 

Apply Details

 

careersparxtechnologies.com

 

Company Name:

Sparx Technologies

Email Address:

careersparxtechnologies.com

 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...