நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 11, 2011

Windows Administration openings @ Verizon,Chennai

:

From: Adecco India <sivapreetha.m@adecco.co.in>


Hi Greetings from Adecco!!!!!!

This is Preetha from "Adecco India Ltd.", a renowned multinational recruitment company (www.adecco.co.in).

One of our esteemed client Verizon, has the following openings

Position - Analyst

Experience - 2 - 5 yrs

Location - Chennai

Should be available for a F2F interview on 12th Feb 2011 - Saturday in Chennai,else ignore.

Skills

1. Windows Administration - L1/L2 support (Mandatory)
2. Must have worked for Onsite clients in Remote servers (Mandatory)
3. Must have worked with minimum 1000 servers
4. Qualification (B.E/B.tech/ M/E/ M.tech/ M.sc / MCA/ MS) is a must.
5. 60% above marks in 10th,12th & degree(UG & PG) is mandatory.

Kindly revert to us along with your updated Word formatted profile along with the foll. details if you are interested.

Current CTC :
Expected CTC :
Notice period:

Request you to share this mail with your friends who meet the above criteria.

PL. IGNORE THIS MAIL IF THIS DOES NOT SUIT YOUR JOB PROFILE.


Warm Regards,
Preetha
Adecco India Ltd.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Adecco India (adecco_n42@adecco.co.in, Plot No.17,S T Bed 80 Ft ,Koramangala, No. 2, NAL Wind Tunnel Road,Murugeshpalya, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...