நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 11, 2011

B.Tech/B.E. / M.Sc / Experience/ 0 Years


Vacancy Requirements

Industry:

Computers / IT

Education:

B.Tech/B.E. / M.Sc

Location:

Ahmedabad

Experience:

0 Years

Skills:

 

Posted Date:

Wednesday, February 09, 2011

 

 

 

Job Details

Fresher - Project/ Design/ Service/ Production.Candidates will get trained on SELF SUPPORT BASIS on Industrial Automation Tools like PLC,SCADA, Drives, Process Instrumentation, Panel designing, HMI and will be placed in reputed manufac/process/Automation

 

Candidate Profile

Project/ Design/ Service/ Production.Candidates will get trained on SELF SUPPORT BASIS on Industrial Automation Tools like PLC,SCADA, Drives, Process Instrumentation, Panel designing, HMI and will be placed in reputed manufac/process/Automation

 

Company Details

SOFCON an ISO 9001:2000 Company provides turnkey Automation solution as well as self support automation training to fresher/working professionals on PLCs, Drives, SCADA, HMI, DSC, Instrumentation, Panel desigining etc.

ahmedabad@sofcontraining.com

 

Company Name:

Sofcon India Pvt. Ltd.

Web Site:

Not Mentioned

Email Address:

ahmedabad@sofcontraining.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...