நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 8, 2011

Executive Job Opportunities in UAE and KSAAs received
 


 

 

From: Al Taiyaba Management Consultancy <altaiyaba@yahoo.com>
Date: Thu, Jan 27, 2011 at 8:14 PM
Subject: Job Opportunity in UAE and KSA

Dear Brothers,

 

We have following Job requirements for KSA and UAE:

 

Postions in KSA:

1.Finance Manager: Position Code( FM-BA-KSA): 1 Position.

Must be Chartered Accountant or CPA with SAP experience of over 8 to 10 years. Must be able to address company's financial matter and should be able to make presentation to Board of Directors and answer the queries raised by them. Good knowledge of accounting skills (monthly closing, budgeting, costing) is necessary along with good analytical and finacial analysis skills. He should have experience in operational and financial controls and is involved in credit management with banks/financial intitutions.

Salary offered: 12K -15k SAR Consolidated +30 days paid leave yearly with family benefits(air ticket+Private Health Insurance Card+ Visa expenses) upto two kids+ performance based annual bonus (1 salary to 5 salary)+ performance based annual increment (5 to 10%).

 

 

2. Civil Engineer/ Mechanical Engineer/ Electrical Engineer: Postion Code (PEC/PEM/PEE-BA-KSA):

Must be Graduate Engineer with 6 to 7 years experience in construction company doing water treatment plant(WTP) projects and Ductile Iron Pipe line networks for potable water. Sound technical and work management skills is a must.

Salary Offered: 8K SAR consolidated+ annual 30 days paid leave with airticket for self+annual performance based bonus+ annual increment+Private Health Insurance Card for Self.

 

Postions in DUBAI:

3. Construction Manager: Postion Code:(CM-Buildings-BA-DXB):

Must be Civil Engineer with over 15 years experience in highrise building construction projects. Must have worked as project Manager or contruction Manager for atleast 3 to 4 years. Good Managerial skills are must along with techno-commercial knowledge.

Salary Offered: 15 to 18K consolidated+ annual 30 days paid leave with family benefits+ Annual performace bonus.

 

4. Quantity Surveyor: Postion Code:(QS-Buildings-BA-DXB):

Must be Civil Engineer with over 8 to 10 yrs years experience as quantity surveyor for highrise building construction projects. Must have worked as QS for atleast 3 to 4 years. His intial experience in construction site will have added advantage.Good techno-commercial knowledge is must. He should have good experience in contract administration(Pre-contract and Post Contract). Must have exposure to FIDIC+POMI+CESMM-1 to 3.

Salary Offered: 10 to 12K consolidated+ annual 30 days paid leave with family benefits+ Annual performace bonus.

 

CVs should be emailed ti info@altaiyaba.com and copy to altaiyaba@yahoo.com mentioning postion code in the subject of the email. CVs without position code will not be considered.

 

Regards,

 

M.K.Zaman,

Managing Director,

Al Taiyaba Management Consultancy,

P.O.Box-95388, Sharjah, UAE.

 

 

 


 


This message is intended only for recipient. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

 


T


__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...