நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 6, 2012

Urgent Requirement of Abu Dhabi


 Dear All,

Urgent Requirement of TECHNICAL FOR ABU DHABI (CV SELECTION)
Telephonic Interview's Direct from Abu Dhabi


 
S.no
Trade Description
Total
Skilled Person (Salary Range In AED)
Accommodation / Transport
1
Civil Estimation Engineer (Junior)
1
6,000 to 8,500
Accommodation + Transportation by Company
2
Civil Engineer
1
10,500 to 13,000
Accommodation + Transportation by Company
3
Mechanical Facilities Engineer
1
10,500 to 13,000
Accommodation + Transportation by Company
4
Civil/MEP Draft man
1
3,500 to 6,500
Accommodation + Transportation by Company
5
Facilities Supervisor with driving license
4
5,000 to 7,000
Transportation by Company/No Accommodation
6
Position Finished  
4,000 to 6,500
Transportation by Company/No Accommodation
7
Air Conditioning Technician
14
2,000 to 4,500
Accommodation + Transportation by Company
8
Electrician
7
1,350 to 2,800
Accommodation + Transportation by Company
9
Plumber
5
1,200 to 2,500
Accommodation + Transportation by Company
10
General Mechanic (Pump & Motor)
4
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
11
Generator Mechanic – Specialist in complete maintenance and servicing of Generators
2
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
12
Cradle Mechanic – Specialist in complete maintenance and servicing of Cradle
2
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
13
Chiller Technician – Specialist in complete maintenance & servicing of Chillers of all brands
4
3,500 to 6,500
Accommodation + Transportation by Company
14
Satellite technician/operator – Specialist in complete maintenance & servicing of Satellite system.
2
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
15
BMS Operator – Specialist in Maintenance & operation of BMS systems & controls.
1
4,500 to 7,000
Accommodation + Transportation by Company
16
Fire Alarm Technician - Specialist in Maintenance & operation of FA systems & controls.
2
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
17
Lightning Control Operator – A good Electrician with knowledge of Lighting Control System.
1
1,350 to 2,800
Accommodation + Transportation by Company
18
Swimming Pool technician – Specialist in Maintenance of Swimming pool, Chemicals Injection, Biological growth analysis.
1
1,350 to 2,800
Accommodation + Transportation by Company
19
Gate Barrier technician – Specialist in Maintenance of Gate barriers, Sliding doors etc.
2
1,350 to 2,800
Accommodation + Transportation by Company
20
Low current system technician - Specialist in Maintenance of Low Current Systems (i.e. CCTV, Intercom, Access Control, Public address)
3
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
21
Carpenter
2
1,200 to 2,500
Accommodation + Transportation by Company
22
Steel Fixer
2
1,800 to 3,700
Accommodation + Transportation by Company
23
Gypsum Ceiling Fixer
2
1,200 to 2,500
Accommodation + Transportation by Company
24
Position Finished  
2,000 to 3,500
Accommodation + Transportation by Company
 
Total
68
 
 
 
S/C - 106/501
 
DOCUMENTS REQUIRED :-
BIO DATA ( WORD FORMAT)
TRADE TEST + ITI
EXPERIENCE CERTIFICATE
ORIGINAL PASSPORT
4 PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS ( WHITE BACKGROUND)

Imp:  Below is an Urgent Requirement of Das Holdings for Abu Dhabi.
Gulf Experienced Technicals Preferable.
 


Thanking you.
Regards
Mohammad Arif (BDM)
Megasoft Placement
OVERSEAS MANPOWER CONSULTANTS
Exhibition Road, Patna
INDIA
E - Mail : info.mohammadhr@yahoo.com

Mob : +91  9304589031
Fax  : +91  6122675273
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...