நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 30, 2012

Recruitment Drives at Cognizant on 29th September, 2012

Recruitment Drives at Cognizant on 29th September, 2012
Skill/Description InterviewDate(mm/dd/yy) Experience Job Number Location VenueDetails
Performance testing - Load runner 9/29/2012 3 - 8 Yrs 6954981 Chennai Cognizant Technology Solutions,
Varalakshmi Techpark, 5/639,Old Mahabalipuram Road, Kandanchavadi, Chennai. Landmark- Behind Lifeline Hospital
Java with NMS/EMS/OSS/BSS 9/29/2012 3 - 5 Yrs 6466182 Bangalore Cognizant Technology Solutions,
65/2, Baghmane Tech Park, C.V.Raman Nagar, Bangalore - 560 096
Java with EXT JS 9/29/2012 3 - 5 Yrs 6466182 Bangalore Cognizant Technology Solutions,
65/2, Baghmane Tech Park, C.V.Raman Nagar,
Bangalore - 560 096
Data Warehousing (Experience in any of the tools)
▪ Oracle PL/SQL
▪ SSIS / SSRS
9/29/2012 3 - 5 Yrs 6578842 Kochi Cognizant Technology Solutions India Private Limited,
3rd Floor, Muthoot Technopolis, Cochin Special Economic Zone, Seaport Airport Road, Kakkanad, Cochin – 682037
Time : 10 AM to 12 Noon

Data Warehousing (Experience in any of the tools)
▪ Informatica
▪ DataStage
▪ Cognos
▪ Abinitio
▪ Microstrategy
▪ OBIEE
▪ BODI / BODS
▪ GreenPlum
▪ Hadoop
▪ Qlikview
▪ Netezza
▪ Endeca
▪ Webfocus
▪ OWB
9/29/2012 3 - 8 Yrs 6578842 Kochi Cognizant Technology Solutions India Private Limited,
3rd Floor, Muthoot Technopolis, Cochin Special Economic Zone, Seaport Airport Road, Kakkanad, Cochin – 682037
Time : 10 AM to 12 Noon

Take the first step towards your journey with Cognizant! Click Here to submit your resume


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...