நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 30, 2012

Dot Net developer required@Dammam Saudi Arabia
Dot Net developer required@Dammam Saudi Arabia


Please Forward your cv to Mr. Ansar    mduansh@gmail.com  
 
Dot Net developer required@Dammam Saudi Arabia, indian visa is available, Please find below job profile...
 
 
Requirement
 
1. Experience of Development in Web ,WPF and Windows Applications(Visual Basic or C#)
2. Working Knowledge Object Oriented Programming, user Controls , Windows Controls, WPF Controls and Asp Controls
3. Java Script, Ajax ,Linq & XML
4. In Depth of Knowledge of SQl Server 2008 (Stored Procedures, Functions  &Queries)
5. Working Knowledge of Database Programming., ado.net and .Net Remoting
6. Working Knowledge of Web Services and Windows Services developing and hosting
7. Knowledge of Sharepoing Development , Hosting Websites and Windows Services


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...