நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 30, 2012

Multiple requirements at Collabera Solutions,Bangalore

Multiple requirements at Collabera Solutions,Bangalore


Attached are the Multiple Requirements @ Collabera Solutions, If the Requirement suits your CV, send it to abdul.rp1@gmail.com 
Please consider the following points before sharing your profile:  
1. If you have already attended the interview  in last six months/already applied for the positions mentioned below,  kindly don't send the profile again. 
2. Kindly don't send your profile, if you have less than 2.5 Years of experience. 
3. Freshers kindly don't pile up my inbox. 
4. Candidates should be available for F2F interview.
Note: Salary is not a constraint for the right candidate.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...