நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 30, 2012

Dot net Project Lead (C# -ASP.NET ) for project in Saudi

Dot net Project Lead (C# -ASP.NET ) for project in Saudi


We have an urgent opening for Dot net Project Lead (C# -ASP.NET ) for one of our project in Saudi Arabia

PFB the spec in detail and let me know your interest by forwarding your updated CV in word format at the earliest.

Location: Saudi
Base Location : Chennai

Experience: 4-8 Years

Skill:
Experience in Leading a team is must.
Hands on Experience in C# (Mandatory)
Hands on Experience in ASP.NET (Mandatory)
Hands on Experience in any Database.(Added Advantage)
Hands on Experience in WCF / WPF (Direct fit for position)

Should you be interested in exploring this, please revert with your updated profile with below required details, or call in if you need further details.

1. Total exp:
2. Rel exp:
3. Current Company
4. Permanent or Contract
5. Current CTC
6. Expected CTC
7. Notice period:
8.Current Location
9. Interested in Freelancer

Note : Female candidates please do not respond to this mail as this is for Saudi location.

 Send your profile to samudha@kaartech.com

 
Thanks and Regards,
Amudha Sankar
Kaar Technologies - In Pursuit of excellence


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...