நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 11, 2012

Indian Oil Academic Scholarships


 
IN THE NAME OF "ALLAH"
Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah e Wa Barakatuhu.
Indian Oil Academic Scholarships
 
Last date for application is Sunday 30th September 2012.
So hurry! Your dreams are waiting for you.
IndianOil offers 2600 Scholarships for Students of 10+/ITI, Engineering, MBBS & MBA Courses on merit cum means basis as under:
Sl.No.
Stream
Duration for which Scholarship will be awarded and minimum duration of course
No. of Scholar
ships
Qualifying Examination
Minimum Eligibility marks in Qualifying Exam
Scholarship amount per month
GEN
SC/ST/ OBC/Girls
PwDs
1
10+/ITI
2 years
2000
10th
65%
60%
50%
Rs. 1000
2
Engineer ing
4 years
300
12th
65%
60%
50%
Rs. 3000
3
MBBS
4 years
200
12th
65%
60%
50%
Rs. 3000
4
MBA
2 years
100
Graduation
65%
60%
50%
Rs. 3000
Abbreviations: SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe, OBC: Other Backward Class, GEN: General, PwDs: Persons with Disabilities (minimum 40% disability as per definition under Disabilities Act 1952).
1. "IndianOil Merit Scholarships Scheme" for 10+/ITI studies
2000 Scholarships are being offered for 10+/ITI studies. The equitable distribution of scholarships may be State-wise, based on "Number of students appeared for 10th Standard during 2011-12".
2. "IndianOil Scholarships Scheme" for Graduate and Post-Graduate students
600 scholarships are being offered for professional courses (Engineering–300 Nos., MBBS-200 Nos. & MBA-100 Nos.). The distribution of scholarships may be Zone-wise based on "Number of students appeared for 12th Standard during 2011-12" and may be equitably distributed in the four zones viz. North, South, East & West.
ELIGIBILITY: Students pursuing full time/regular courses (not correspondence or distance mode) in these streams & studying in Schools / Colleges / Institutions / Universities recognized by MCI / AICTE / State Education Boards / State Govt. / ICSE / ISC / CBSE / Central Govt. / Association of Indian universities, shall be eligible to apply. The student should have bonafide admission in the 1st year of School/College/Institute/University in the academic year 2012-13. Students having confirmed admission in the first year of full time Engineering degree course (minimum 4 years), MBBS (minimum 4 years), MBA (minimum 2 years) are eligible to apply. Students of two years full time/regular courses (not correspondence or distance mode) post graduate courses in Business Administration/Management recognized by Central/State Govt./Association of Indian universities and which are equivalent to MBA, are eligible for Management stream scholarship. For 10+/ITI stream (minimum 2 years), students of 11th standard as well as those in the 1st year of 2 years ITI course are eligible to apply. In case of graduates, the average percentage of total marks of all the academic years of graduation shall be treated as marks obtained by the candidate. Similarly in case of 10th/12th, if percentage of marks obtained is not mentioned by Board/University, percentage of marks obtained shall be calculated on total aggregate marks. Minimum eligibility percentage of marks for various categories will be as indicated above.
Gross Joint income of the family of the candidate from all sources (during financial year 2011-12) should not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) per annum. However, preference will be given to the students whose family income (gross joint income from all sources in 2011-12) is Rs. 60,000/- (Rs. Sixty thousand only) or less. Income certificate should be issued by Competent Revenue Authorities only. Any Affidavit for Income Proof will not be accepted. The marks obtained in the qualifying examination making the students eligible to seek admission in the respective first year of these courses will be considered for selection. Normalization of marks for all courses shall be done by using percentile method so as to rationalize the variation of marks provided by different Boards and Universities/Institutions. Criterion for selection will be merit and family's income. Wards of the employees of IOCL, its Joint Venture and Subsidiary companies and Consultant managing the Scheme (presently M/s ACE Consultants) are not eligible to apply. 
AGE LIMIT: Minimum 15 years and maximum 30 years as on 03.07.2012. Persons born between 03.07.1982 and 03.07.1997 (both days in (both days inclusive) are eligible to apply.
RESERVATION & RELAXATION: Relaxation in the upper age limit is 3 years for OBC candidates, 5 years for SC/ST candidates and 10 years for Persons with Disabilities. 50% of the scholarships are reserved for SC/ST & OBC candidates. In each stream/category, 25% of scholarships for girl candidates and 10% for Persons with Disabilities (minimum 40% disability as per definition under Disabilities Act 1952) are reserved. Only those listed in the Central Govt's OBC list will be considered against OBC quota. OBC candidates of State list and not covered by Central Govt's OBC list may apply against general quota.
APPLICATION: Candidates studying in 11th standard, 1st year of a 2 years ITI course, 1st year of Engineering degree, MBBS and MBA in the academic year 2012-13 are to apply through Online Application Form only by logging on to
http://www.eonlineapply.com/ioclscholar2012/default.aspx . This site will be kept open to receive online applications from 03.07.2012 to 30.09.2012. Once the online application is submitted by an applicant, the system will generate a unique Registration Number which the applicants should note down or take a print out for future reference/correspondence till the Scholarships are awarded. After the last date of applying online i.e.30.09.2012, a list of shortlisted candidates will be prepared and these candidates will be informed by post to submit certain documents/forms like Caste/Date of Birth/Mark Sheet/family's Income Certificate etc., duly authenticated/attested by appropriate competent authority / civil authority along with hard copy of application (print out of the application form already applied online) for verification and drawing up final merit list. However, in case the marks, income or any other information; declared in the online application; is found incorrect during scrutiny; the candidature of such candidates shall be summarily rejected. Decision of IOCL regarding Scholar's selection shall be final and no correspondence on the selection process shall be entertained. 
Once awarded, the scholarships will be disbursed @ Rs. 3,000/- per month for 4 years in case of Engineering & MBBS and 2 years for MBA courses and @ Rs 1,000 /- per month for duration of 2 years in case of 10+/ITI course. Duration of each course in no case be less than the duration of the scholarship. The scholarship will be suspended, if the scholar is not promoted to the next academic year and the Scholarship will be discontinued permanently if this happens for the second time, in succession or two times in the entire course of the study. The performance of the scholar must be satisfactory during the entire duration of the course. The performance of the student/scholar is to be certified by the Head /Principal/Dean/Director of the School/College/ Institute/University. The top one scholar each from Engineering, MBBS & MBA (who top their respective University after completing full duration of the course) and top 10 scholars of 12th & ITI (who are able to achieve position amongst top ten in their respective Board after completing full duration of the course) will be awarded bonus prize of Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) each and invited to the annual day function of IndianOil Institute of Petroleum Management, Gurgaon, to receive the prize. 
A scholarship holder under this scheme will not hold any other scholarship/stipend/financial aid from any other source. If awarded any other scholarship/stipend/financial aid, the student can exercise his/her option for choosing the scholarship that he/she proposes to avail and inform awarding authority about the same with intimation to his school/college/institute/University. In case, the scholar opts for any other scholarship/stipend/financial aid, he/she will have to refund the scholarship amount for the duration during which he/she is in receipt of the IOCL scholarship. The payment of Scholarship amount will be sent on six monthly basis through head of the respective School/College/Institute/University of the selected scholar. There will be no obligation on part of IOCL to provide employment to any Scholar at any point of time. IOCL reserves the right to reject any application as well as discontinue the scholarship at any time without giving any notice/assigning any reason.22
GENERAL INSTRUCTIONS: (a) Last date of applying online is 30.09.2012 (b) Applicants will have to provide valid & active e-mail address & mobile number in their online application form & Applicants are advised to keep on checking their personal e Mail/Mobile SMS regularly for instructions specific for them from Administrator of the Scheme/IOCL. (c) Forms/documents, as & when required, will have to be submitted to Administrator of the scheme; M/s ACE Consultants, Post Box No. 9248, Krishna Nagar Head Post Office, Delhi-110051. IOCL will not be responsible for any postal delay or loss in transit of documents or whatsoever reason. (d) Court of jurisdiction for any dispute will be at Delhi.
For more details, please log on to
· Please keep Valid e-mail id and mobile No ready before you start filling up the form ONLINE.
· Once you submit your Application, the System will generate a unique Registration No. Take a printout of your Registered Application for your future reference.
· Keep the email Id and mobile No.(provided in the online application) for Scholarship Period.
or contact Administrator of the Scheme;
M/s Ace Consultant
B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate
Patparganj Industrial Area
Delhi-110 092
Phone No
. - 011 - 22162970
Email: 
indianoilscholarship2012@gmail.com
1. Kindly Find the Enclosed Detail Advertisement in E-mail Attachment.
2. Please Apply to Accomplish Your Funding & Dream.
3. Please Ensure to Display the Above Advertisement at EYE Catching Area For Better Reach….
 
Thanks & Regards
 ABUBAKR SIDDIQ

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...