நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 8, 2012

UK - ரெஸ்டாரண்ட் வேலைகள்.

ஏகஇறைவனின் திருப்பெயரால்...

أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 2
...நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்! பாவத்திலும், வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள்!.. திருக்குர்ஆன். 5:2

UK - ரெஸ்டாரண்ட் வேலைகள்.


Head Chef - Restaurant - London
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:16 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 4 To 8 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CHEF
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 4
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6607
Head Chef – Restaurant – London
The role will be to ensure that the kitchen operates smoothly and to manage the profitability by providing consistently excellent food and exceeding guests service expectations. Key Attributes: Hands on experience of preparing fresh food, on a cook to order basis, within a hotel restaurant background, an ambitious individual, driven by 100 customer satisfaction, knowledge of the highest standards of Health and Safety, hand in hand with hygiene, and be able to implement this into the work place.
Exp: minimum 3 – 8 years of exp
Age not more than 35 years
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will not sponsor for the candidate and the expenses would be borne by the candidate. Only such candidate need respond.
POSISTIONS CLOSE within 60 days from the date of this advt
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Pastry Chefs - London - United Kingdom
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:16 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 8 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CHEF
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6607

Description
Pastry Chef, London 32,000
Popular, Star prestigious restaurant is seeking an experienced Pastry Chef to join the kitchen brigade. These is a great opportunity as you will be working under one of London's most popular restaurant. Keeping the identity of the cuisine the same you will be creating fresh modern French/European Cuisine using some of the finest ingredients available on the market.
The successful Pastry Chef must have experience with star hotels/premium restaurants. As Pastry Chef, you will be expected to manage your own department and team to the high standards already set and report in to the Head Chef. With new openings in the pipeline there would be opportunities to advance in your career within the group.
A competitive salary of
32,000 is payable to the successful Pastry Chef
Exp: minimum 3 – 8 years of exp
Age not more than 35 years
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will not sponsor for the candidate and the expenses would be borne by the candidate. Only such candidate need respond.
POSISTIONS CLOSE within 60 days from the date of this advt
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Chefs In Charge - Auckland - New Zealand
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:16 AM
 • கன்ட்ரி: New Zealand
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 8 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CHEF
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 4
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6607

Description
Chefs in Charge – Auckland – New Zealand
Clients are amongst the most successful casual dining restaurants specializing in real Indian food in NZ. The cuisine includes a wide range of chaat, curries, freshly made vegetables, and dal.

The responsibilities will cover hands-on preparation of menu items daily, including wide variety of vegetables, as well as the full range of stand alone restaurant responsibilities
Candidate Requirements

You will need:
•At least 9 years high quality experience cooking Indian food in one of the reputable 4 / 5 star hotel groups in India, of which 2 years experience in banquets;
• 3 years range experience of Indian cuisine; and at least 2 years experience of a coffee shop in a leading hotel in India, busy Indian restaurant, or banquet kitchenGood knowledge of curries made directly in handis without use of separate gravies, large variety of vegetarian dishes, dal, and snack items. Many menu items change daily, so knowledge of wide variety of vegetables essential;
•Used to working on the range, with proven leadership skills;
• Good Catering College degree or Food Craft Diploma;
• Complete command of written and spoken English.
This job is on work permit for 24 months
No of Openings: 2
Must be able to speak Hindi/Punjabi/Nepali (to interact with other employees) alongwith English
Age not more than 35 years
Experience of around 3 – 5 years preferred.
You must be eligible to live and work in the NZ
Kindly note that the employer will not sponsor for the candidate and the expenses would be borne by the candidate. Only such candidate need respond.

Total No of positions: 4 – Male Candidates only.
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Tandoori Cooks - Indian Restaurants - All Over Uk
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:14 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 2 To 5 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: COOK
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6607

Description
Tandoori Cook – Indian Restaurants All over UK
Specific Skills:
Prepare and cook full course meals, Prepare and cook individual dishes and foods, Plan menus, Ensure quality of food and determine size of food proportions, Maintain inventory and records of food, supplies and equipment, Work with specialized cooking equipment (deep fryer, etc.)

Essential Skills:
Working with others, Continuous learning

Other:
Functional English required; Must have experience in marinating & making variety of east Indian Tandoori food such as Tandoori chicken, chicken tikka, lamb tikka etc
must speak fluent English
The incumbent must be qualified in Hotel Management with atleast 3 years of exp and with good knowledge of spoken English. Knowledge of a foreign language would be an added advantage.
This job is on work permit for 24 months
No of Openings: 14
Must be able to speak Hindi/Punjabi/Nepali (to interact with other employees) alongwith English
Age not more than 32 years
Experience of around 3 – 6 years preferred.
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will sponsor for the candidate and the expenses would be on salary deduction.
Total No of positions: 24 – Male Candidates only.
Positions close by Sept 30 2011.
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Waiters - Indian Restaurants - All Over Uk
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:14 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 2 To 5 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: HOTEL
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6608

Description
Waiters – Indian Restaurants – All over UK
The clients are Medium Indian Restaurants across UK
• Check patrons' identification in order to ensure that they meet minimum age requirements for consumption of alcoholic beverages.
• Check with customers to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems.
• Escort customers to their tables.
• Explain how various menu items are prepared, describing ingredients and cooking methods.
• Inform customers of daily specials.
• Prepare checks that itemize and total meal costs and sales taxes.
• Present menus to patrons and answer questions about menu items, making recommendations upon request.
• Remove dishes and glasses from tables or counters, and take them to kitchen for cleaning.
• Serve food and/or beverages to patrons; prepare and serve specialty dishes at tables as required.
• Stock service areas with supplies such as coffee, food, tableware, and linens

Must be able to speak Hindi/Punjabi/Nepali (to interact with other employees) alongwith English
Age not more than 32 years
Experience of around 3 – 6 years preferred.
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will sponsor for the candidate and the expenses would be on salary deduction.
Total No of positions: 24 – Male Candidates only.
Positions close by Sept 30 2011.
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Chefs - Restaurant - Croyden - Uk
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:14 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 8 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CHEF
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6607

Description
Chef – Restaurant – Croyden – UK
Hands on experience of preparing fresh food, on a cook to order basis, within a hotel / restaurant background.
An ambitious individual, driven by 100% customer satisfaction.
Knowledge of the highest standards of Health & Safety, hand in hand with Hygiene, and be able to implement this into the work place.
Be a team player with the desire to develop yourself and those around you.
A desire to excel in everything you do.
Excellent stock and profit control.
Exp: minimum 3 – 8 years of exp
Age not more than 35 years
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will not sponsor for the candidate and the expenses would be borne by the candidate. Only such candidate need respond.
POSISTIONS CLOSE within 60 days from the date of this advt
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Chefs - Restaurant - Croyden - Uk
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:14 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 8 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: CHEF
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6607

Description
Chef – Restaurant – Croyden – UK
Hands on experience of preparing fresh food, on a cook to order basis, within a hotel / restaurant background.
An ambitious individual, driven by 100% customer satisfaction.
Knowledge of the highest standards of Health & Safety, hand in hand with Hygiene, and be able to implement this into the work place.
Be a team player with the desire to develop yourself and those around you.
A desire to excel in everything you do.
Excellent stock and profit control.
Exp: minimum 3 – 8 years of exp
Age not more than 35 years
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will not sponsor for the candidate and the expenses would be borne by the candidate. Only such candidate need respond.
POSISTIONS CLOSE within 60 days from the date of this advt
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Restaurant Manager - Sussex
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:14 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 5 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: RESTAURANT
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Description
Restaurant Manager Sussex – UK

Main duties:Applicant will be responsible for the overall restaurant operations and training and supervision of sub ordinate staff.To manage and maintain good standard Restaurant and wine bar.
Salary negotiable depending on experience.

Must have at least 3 years' proven working experience at NVQ/NSVQ Level 3 or relevant Degree or HND level qualification
No of Openings: 2
Must be able to speak Hindi/Punjabi/Nepali (to interact with other employees) alongwith English
Age not more than 35 years
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer may sponsor for the candidate . Charges applicable*
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


Housekeeping Assistants - Indian Restaurants - All Over Uk
வெளியிட்ட நாள்: Sat, 7 Jul 2012, 09:14 AM
 • கன்ட்ரி: UK
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 2 To 5 Years
 • Job Type: Full Time
 • Basic/UG qualification: BHM
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: HOUSEKEEPING
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON
Landline:  +91-44-4204 6608

Description
Housekeeping Assistants – Indian Restaurants – All Over UK
The clients are Medium Indian Restaurants across UK
Clean rooms, hallways, lobbies, lounges, restrooms, corridors, elevators, stairways, locker rooms and other work areas so that health standards are met.

Clean rugs, carpets, upholstered furniture, and/or draperies, using vacuum cleaners and/or shampooers.

Empty wastebaskets, empty and clean ashtrays, and transport other trash and waste to disposal areas.

Carry linens, towels, toilet items, and cleaning supplies, using wheeled carts.

Purchase or order groceries and household supplies to keep kitchens stocked, and record expenditures.

Run errands such as taking laundry to the cleaners and buying groceries.

Sweep, scrub, wax, and/or polish floors, using brooms, mops, and/or powered scrubbing and waxing machines.

Dust and polish furniture and equipment.

Keep storage areas and carts well-stocked, clean, and tidy.

Polish silver accessories and metalwork such as fixtures and fittings.

Remove debris from driveways, garages, and swimming pool areas.

Replace light bulbs.

Replenish supplies such as drinking glasses, linens, writing supplies, and bathroom items.

Sort clothing and other articles, load washing machines, and iron and fold dried items.

Sort, count, and mark clean linens, and store them in linen closets.

Wash windows, walls, ceilings, and woodwork, waxing and polishing as necessary.

Assign duties to other staff and give instructions regarding work methods and routines.

Request repair services and wait for repair workers to arrive.

Disinfect equipment and supplies, using germicides or steam-operated sterilizers.

Hang draperies, and dust window blinds.

Move and arrange furniture,
Plan menus, and cook and serve meals and refreshments following employer's instructions or own methods.

Prepare rooms for meetings, and arrange decorations, media equipment, and furniture for social or business functions.

Wash dishes and clean kitchens, cooking utensils, and silverware.
Must be able to speak Hindi/Punjabi/Nepali (to interact with other employees) alongwith English
Age not more than 32 years
Experience of around 3 – 6 years preferred.
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will sponsor for the candidate and the expenses would be on salary deduction.
Total No of positions: 24 – Male Candidates only.
Positions close by Sept 30 2011.
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com


وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
3:104. நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுத்து நல் வழியை நோக்கி அழைக்கும் சமுதாயம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அவர்களே வெற்றி பெற்றோர்.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... அன்புடன் அதிரை ஏ.எம்.ஃபாரூக்


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...