நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 8, 2012

Immediate job openings for Sr.Microsoft Exchange Admin L3 Support professionals @ MNC -- Bangalore


----- Forwarded Message -----
From: Helios Matheson It Ltd. <chandrashekaraiah.j@heliosmatheson.com>
The sender of this email is registered with Naukri.com as Helios Matheson It Ltd.
Experience required for the Job: 5.5 - 10 years
Job Location: Bengaluru/Bangalore

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)

Dear Candidate,
This mail has reference to your resume posted on Job portal.

We have immediate requirement for the professionals @ MNC -- Bangalore.

For one of the consulting opportunity with our clients in Bangalore looking for the professionals with following skill sets.

Our Client : CMM Level 5 company

Skill Set: Sr.Microsoft Exchange Admin L3 Support
JD: Exchange server administration.

Experience Level : 5+ Yrs

Work locations: Bangalore

Qualification : Any Graduates/Post Graduates

if you are looking for job change, please send your updated resume with following details:

Total IT Exp:
Relevant Exp:
Current CTC :
Expected CTC :
Official Notice Period :
Notice Period can be managed by you :
Current Job type : Permanent / Contract :
Pay roll Company Name:
Current and Preferred work location :
Do you have FORM 16 (Yes/No):
Mode of Salary Payment (Cash/Check/Bank A/C):
Reason for Job Change:

We are a software services company that provides the following IT services to clients in India and abroad:

Software Development
Contract Programming
High-end IT Training

Please retain the above subject line while sending response..

If you need any information, please do get in touch with us.

Looking forward for your early reply.

If you not interested, Please refer your friends/Colleagues.

Thanks & regards,
Chandrashekaraiah J V
helios and matheson information technology ltd.
brigade software tech park,5th floor, a block no.42,
27th cross, Banashankari, 2nd stage, Bangalore -85
phone: +91-80-42780114,
chandrashekaraiah.j@heliosmatheson.com
www.heliosmatheson.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Helios Matheson It Ltd. (jobs@heliosmatheson.com, 1281,21st Main,2nd main,2nd Phase JP Nagar,, Mahindra World City, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...