நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 8, 2012

Opening for Maintenance Engineer - Saudi Arabia
---------- Forwarded message ----------

  
 
The sender of this email is registered with Naukri.com as International trade links
Experience required for the Job: 6 - 15 years
Annual Salary of the Job: Open + Excellent Perks
Job Location: Saudi Arabia

(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)
Dear Candidate,
Greetings from International Trade Links.....!!

We have an Urgent Opening for One of our client located in Kingdom of Saudi Arabia

Work Location: Saudi Arabia

Company: Al Hoty Company Limited

Position: Maintenance Engineer (Mechanical)

Experience: 5+ years experience

Description:
MECHANICAL - Mechanical Engineer, 5y exp, or mechanical maintenance technician min 6y oil/gas or petrochem. Experience in disassembly, inspection, repair of valves, pumps, gearboxes, compressors, operating lathe machines preferred. Knows/exp in: Bearings, Lubrication, LASER alignment, Vibration analysis, motor operated valve actuators, Mechanical seals, and Turbines.
Salary will be decided during time of Client interview.

Interview Location and Date : September 2012
London, Mumbai, Manila, Chennai, Baroda, Ahmedabad.

Note: To and Fro reimbursement will NOT be provided. Candidate should travel for interview on their own expense

Forward your CV to me asap with following details, without following details (any1 missing) application stands to be rejected without review.

Name:
Passport Number:
Nationality:
Highest Education:
Specialized in:
Total Years of Teaching Experience:
Full Time Teaching (Y/N):
Field Experience (Y/N):
If Yes what craft:
Current Employer:
Current work Location:
Preferred Interview Location: London, Mumbai, Manila, Chennai, Baroda, Ahmedabad.
Current Base Salary:
Other Benefits:Regards,
HR Team
Mumbai -ITL
vipin@itlservice.net
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as International trade links (vipin@itlservice.net, 3,PRINTING HOUSE 28-D , POLICE COURT LANE NEAR, OLD HANDLOOM HOUSE , FORT, MUMBAI, Maharashtra - 400001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.

__._

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...