நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, July 10, 2012

We have urgent requirements in Site/ Civil/ Construction and Projects

We have urgent requirements in Site/ Civil/ Construction and Projects

Dear Sir/ Madam,
This is to inform you that we have openings in Site/ Civil/ Construction and Projects
Candidates Interested please login to www.birlacareerinfo.com and apply there according to your profile and location.

Please pass it your colleagues for the bright future with usPlease do not reply to this mail as this is not monitored
.

Regards

Richa MalhotraThought of the day
"The unspoken word never does harm"


The sender of this email is a recruiter.. Please note that we DONOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details etc.
To receive further information on new job openings please mark this mail as "not spam" in your email account.

Click to unsubscribe
Global HRO 121, Deepali, Nehru Place, New Delhi= 110001
--
Best Regards,

Shabbirali.K
Project Planning Engineer,

Mobile(Off)  : +974-33516828
Mobile(Res) : +974-77077653
 
This communication contains information from Megatec. That may be confidential.  Except for personal use by the intended recipient, or as expressly authorized by the sender, any person who receives this information is prohibited from disclosing, copying, distributing, and/or using it.  If you have received this communication in error, please immediately delete it and all copies, and promptly notify the sender.  Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...