நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 3, 2012

Urgent Requirements In Sun Network ..

Urgent Requirements In Sun Network .. Share with your friends.. it may be useful for someone.

Function : News - Reporting
No of Positions – 10
Gender : Male or Female
Years of Experience : Fresher
Qualification : Mass Com & Journalism, PG Diploma in Journalism,Dftech
Experience : Fresher
Designation : Trainee Reporter
Stipend : 10000/- per month
Training Duration : 1 year
Will be confirmed as : Reporter

Function : News – Sub Editing
No of Positions – 10
Gender : Male or Female
Years of Experience : Fresher
Qualification : Any Degree or Post Graduation,Dftech
Skill Set : Proficiency in Tamil and Excellent in English to Tamil Translation
Experience : Fresher
Designation : Sub Editor Trainee
Stipend : Rs.10000/- per month
Training Duration : 1 year
Will be confirmed as : Sub Editor

Function : Programming
No of Positions : 15 - 20
Gender : Female
Years of experience : Fresher
Qualification : Viscom or Mass Com or electronic media background
Designation : Trainee
Stipend : 10000/- per month
Training Duration : 1 year
Will be confirmed as : Assistant Producer

Function : Programming
No of Position — 5
Gender – Male or Female
Qualification : DFT or viscom or mass com
Experience : 1-2 years
Designation : Assistant Producer
CTC – Rs.17500/- per month
--

Send your resumes to bharathv@sunnetwork.in

Walk in between 10 am to 5 pm on weekdays (We don’t work on Saturdays and Sundays)

Please find below the address

SUN Network,Murasoli Maran towers, No 73 MRC Nagar Main Road,MRC Nagar,Chennai – 600028

--
Thanks & Regards
Bharath.V
Senior Executive – HR
Sun Network.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...