நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 2, 2012

Storekeeper Kharafi National KSCCDate Posted: 2012/05/01 11:43:37
Ref. JB1476266

Kharafi National  KSC (Closed)

Storekeeper
Kharafi National KSCC

 

1. To supervise material receipt, unloading and placement in assigned storage location.

2. To check material received quantities & specifications against order documents

3. To manage space and determine storage methods according to the manufacturer's guidelines and Company safety procedures.

4. To maintain stock level of materials to ensure continuous availability.

5. To maintain the filing system and stock records as per Company procedure.

6. To maintain supplies of materials, in compliance with storage safety regulations.

7. To issue or distribute materials, products, parts and supplies to customers or co-workers, based on Company procedure.

8. To recommend disposal of excess, defective or obsolete stock.

9. To control the fixed assets in the location assigned.

Skills

• A Degree/ Diploma in any discipline
• Material Knowledge
• Computer Literate
• 5 to 8 Years of work experience as a store keeper.

Education

A Degree/ Diploma in any discipline

Company Profile

KHARAFI NATIONAL is a leading Infrastructure Project Developer in water, wastewater treatment and reclamation, district cooling, solid waste management and enhanced oil recovery as well as a leading Contractor and Facilities Management Service Provider to the petroleum, chemicals, power, water and commercial sectors in the Middle East and Africa.
As Infrastructure Project Developer, we are pursuing projects on a BOT, BOO or PPP basis.
Our commitment to excellence has made Kharafi National the regional most successful Infrastructure Project Developer and with an undisputed reputation for quality. The company's client list includes some of the most prestigious corporations in the region.
Since it was established in 1976 Kharafi National has developed from a local contracting company into a world-class pan-Arabian Infrastructure Project Developer capable to undertake a wide range of challenging projects.
Today Kharafi National is an international, multi-disciplined Company with diversified operations in:
Infrastructure Project Development
EPCM
Construction
Facilities Management
Fabrication Services
Kharafi National's multi-faceted organization contains all the disciplines - civil, HVAC, mechanical and electrical engineering, etc.- required to deliver a broad range of development and contracting services to the petroleum, chemical, power, water and commercial industries in the Middle East and Africa.
Kharafi National now has:
an annual turnover approaching US$1 billion;
a multi-national workforce of over 25,000, of whom some 10% are managers, engineers, superintendents, technical and clerical staff;
a fleet of company-owned heavy construction equipment exceeding 3,500 units;
its own fabrication facilities for piping, structural steel, pressure vessels, skids and packages that meet ASME standards;
Kharafi National is an ISO 9000:2000 company and operates in full compliance with ISO quality assurance systems and procedures.

__._,_.___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...