நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, April 30, 2012

Senior Accountant


 

Al-Wazeem
  2794
  Al-Wazeem Vacancies : Unspecified 01/04/2012-11:42
  Senior Accountant
  Senior Accountant
  Finance/Economics, Financial Services
  Kuwait
  5 to 7 Years
  Bachelor's degree/higher diploma
  Unspecified
  Mid Career (2+ years of experience)
  Permanent ,
  Full Time ,
  Bachelor's or higher degree in Accounting
Strong understanding of accounting theory
5+ years accounting/finance experience; CPA a plus, but not required
Highly detail oriented and organized in work
• Ability to meet assigned deadlines
• Excellent communication and interpersonal skills with a customer service focus
• Ability to act and operate independently with minimal daily direction from manager to accomplish
objectives
• Proficiency with email and Microsoft Office applications
• Ability to work cooperatively and collaboratively with all levels of employees, management, and
external agencies to maximize performance, creativity, problem solving, and results.
  Prepares and records asset, liability, revenue, and expenses entries by compiling and analyzing account information.
Maintains and balances subsidiary accounts by verifying, allocating, posting, reconciling transactions; resolving discrepancies.
Maintains general ledger by transferring subsidiary accounts; preparing a trial balance; reconciling entries.
Summarizes financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss, and other statements.
Produces payroll by initiating computer processing; printing checks, verifying finished product.Completes external audit by analyzing and scheduling general ledger accounts; providing information for auditors.
Avoids legal challenges by complying with legal requirements.
Secures financial information by completing database backups.
Protects organization\\\'s value by keeping information confidential
 
Please click the below link to apply online:
 
http://www.wazeefa1.com/poda/waz-search-job/waz-jobdetail/index.php?model=jobdetail&jobid=2794

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...