நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 2, 2012

Proposal Coordinator HVAC / Plumbing / FF - Kharafi National - Al Farawaniyah


 

Proposal Coordinator HVAC / Plumbing / FF - Kharafi National - Al Farawaniyah
 
OBJECTIVES
1. To efficiently and effectively coordinate a multi-disciplinary group of Estimators throughout the tender phase.
2. To review tender documentation and identify the key elements of the proposal in accordance with Company policies & procedures and commercial best practice.
3. To communicate efficiently and effectively with both the Tendering Manager and the Corporate Department Manager as required to bring clarity to new proposals.
4. To develop effective construction and manpower schedules for proposed projects in line with clients' requirements.
5. To thoroughly review estimates and costs with the Tendering Manager prior to a proposal being submitted.
6. To submit authorised Technical and Commercial proposals to clients including the applicable list of deviations in the clients' required format.
7. To maintain up-to-date knowledge regarding the execution efficiency and difficulties faced by current Company projects for use in future tenders.
8. To maintain up-to-date commercial knowledge of the local market including, tender results and competitor price levels.

Essential:
Bachelor of Engineering
• Interdisciplinary Knowledge
• Legal & Technical Understanding
• Local / International Codes & Regulations
• Analytical Skills
• Minimum15 years related work experience Construction/Execution, Estimation and 3 years Design & Planning Experience role.
• HVAC field experience on the Operations / Construction side.
• Knowledge in Tendering & Estimation in the Region (Middle East).

Desirable:
• Trade Knowledge
• Market Rates
• Computer Skills
• Company Procedure & Policies
• Analytical approach

Send CV at: jobs@kharafinational.com

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...