நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 2, 2012

Project Coordinator Scaffolding / Painting Works - Kharafi National KSC


 

Project Coordinator Scaffolding / Painting Works - Kharafi National KSC
 
7 to 10 years of experience in Scaffolding and Painting works in Refineries and Petrochemical plants.

1. To monitor and assign work at site in accordance with Company's policies and procedures and limits of authority.
2. To monitor and control expenses related to project work and ensure organisational forecasts and budgets are met for these expenses.
3. To undertake team briefings and inception activities to ensure all aspects of work are understood by all concerned parties.
4. To ensure safety standards and procedures are implemented and followed in accordance with contract requirements and Company guidelines.
5. To act as a liaison with contractors and clients managing any work interfaces and enhancements to project scope.

Send CV at: jobs@kharafinational.com

__._,_.___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...