நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 29, 2012

: Helpers required for Kuwait

 

Bluechip Services International Pvt.Ltd

 

Helpers required for Kuwait

 • KuwaitSalary: 100 KD INR 19,000/- per month
 • Numberof openings: 80
 
Desired Candidate Profile:
 • Agelimit: 20-35
 • Sex:Male
 • Education:Not required 
 • Experience:1-3 
 • Contract:3 Yrs
 • Workinghours: 8 Hours per Day
 • WorkingDays: 6 Days, 
 • FreeAccommodation
 • FreeTransport
 • FreeMedical
 • FreeHealth insurance
 • FreeUniform
 • Languages:Candidates should Able to speak, Read, write English.  
 • Others:as per the Kuwait Labor Law
 
Kindlyscan all the below Documents to this Email ID: bluechipjob@gmail.com
·        Resume
·        Educationcertificate
·        ExperienceCertificate
·        PassportFirst and Last Page
·        3Passport Size photograph
·        1Full Size photograph
 
InterviewBoth Location Bangalore and Chennai
 
Telephonicor Skype Interview will held for All Candidates
 
VenueDate: April 28, 2012 to May 8, 2012
Timings:10:30AM to 4:30PM.
 
BangaloreOffice Address for Interview:
Bluechipservice international. No #18, 7th Main, 80 ft Road, 1st Floor, SBMBuilding, HRBR Layout, Kalyannagar. Bangalore- 560043 INDIA
Mobile:+91 9686111404/ 
Tel:+91-80-4205 2847 / 48 Extn: 204
 
ChennaiOffice Address for Interview:
Bluechipservice international:  #229, C/2, 3rdFloor, Raahat Plaza, 172 Arcot Road, Vadapalani, Chennai 600026 INDIA
Tel:+91-44-2365 1212 / 4201 3306
Fax:+91-44-2365 1313
 
Job Posted by

Bluechip Services International Pvt.Ltd

Bluechip Services International was established in 1999 a government approved and licensed professionally managed human resource consultants with the main objective to provide permanent, temporary and contract recruitment, employee assessment and training to leading Indian and International companies. Our candidates are placed at 10 worldwide locations, countries besides India, Bluechip placed candidates include Malaysia, Kuwait, U.A.E, Qatar, Australia, Europe, UK, New Zealand, USA, Saudi Arabia, Srilanka and Canada.

 
 • Shariff
 • 044-2365 1212 - 4201 3306 
 • #229, C/2, 3rd Floor, Raahat Plaza, 172 Arcot Road, Vadapalani,  
 
Link:
http://www.timesjobs.com/candidate/impactJob.html?target=impact&adId=gp5wJcL2kf9zpSvf%2BuAgZw%3D%3D&bc=INT&empLoginId=&txtKeywords=

_

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...