நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 22, 2012

Referrals Invited for C++ Professionals at Chennai


 

 

Referrals Invited for C++ Professionals at Chennai

The Accenture Delivery Centers for Technology in India have been growing in the last few years and this would not have been possible without your contribution and active participation in the recruiting process. Talent Scout allows us to attract the best talent in Accenture, making Accenture a great place to work in. Refer for the open position and grab an opportunity to work with your friends! 

 

Refer now and share the Accenture advantage.

 

Skill (Primary)

Level

Office Location

Group Code

C++ (UNIX)*

SSE

Chennai

C++ (UNIX)--

Job Description:

Skill set required - hard core experience on C++ skills on the UNIX environment, job requires frequent interaction with the client. Domain knowledge on Payment is a great asset.

Onboard Reward Table:

  

Level

General Bonus

TL/AM

INR 25000

SE/SSE

INR 15000

 Please Note:

The referral bonus will get paid along with the salary of the month subsequent to the month in which your referral joins Accenture.

 

How does one Refer?

 

  • Please refer to the above attachment.
  • If your friend's profile matches any of the mentioned requirements, log on to https://employeereferrals.accenture.com/
  • Search for open demands across the globe by entering - [group title] [location] [level] in the search area.
  • Select the position you want to refer and upload the profile.
  • Once the profile is successfully uploaded – you would get an auto generated mail with a unique CID number for the candidate.
  • You can use the CID number to track the status of the referred candidate.

 

If you face any difficulty in uploading your referral onto the portal, do send us your referral's CV on idc.talentscout@accenture.com

 

Talent Scout Help Desk is now part of the myRequests online portal. Henceforth, please log on to the tool, upload your query and we will respond to you through myRequests only.

 

Regards

Talent Scout Team,

Delivery Centre for Technology in India 

 

  • To preserve the strong professional reputation of the Company, shared by all employees, the Company independently verifies employment qualifications and references for all candidates for employment. We encourage all our employees to reinforce this message with the candidates they refer for opportunities within Accenture.
  • Please go through the Employee Referral policy available on the IDC portal –https://publishing.accenture.com/Policies/HR/RecruitingHiring/1075.htm 

 

Disclaimer:

 

One will receive a CID for every successful CV upload which is a unique number to track one's Referral candidature status. This unique number is generated based on a few mandatory fields. If the CV already exists from another channel, one will not receive a CID number. However, a CID generation alone will not guarantee the credit of the referral because of a potential mismatch in the fields which is used for uploading a CV.  In case of potential duplicate candidates the credit would go to the source which has uploaded the profile correctly on the portal first.

 

"This e-mail and any attachments to it (in part or in whole the "Communication") are confidential, may constitute inside information and are for the use only of the addressee. The Communication is the property of Accenture and its affiliates and may contain copyright material or intellectual property of Accenture and/or any of its related entities or of third parties.  If you are not the intended recipient of the Communication or have received the Communication in error, please notify the sender or Accenture immediately, return the Communication (in entirety) and delete the Communication (in entirety and copies included) from your records and systems. Unauthorized use, disclosure or copying of this Communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful.  Any views expressed in the Communication are those of the individual sender only, unless expressly stated to be those of Accenture and its affiliates "Accenture does not guarantee the integrity of the Communication, or that it is free from errors, viruses or interference."

 Subject to local law, communications with Accenture and its affiliates including telephone calls and emails (including content), may be monitored by our systems for the purposes of security and the assessment of internal compliance with Accenture policy.
______________________________________________________________________________________

www.accenture.comNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...