நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 22, 2012

Wanted Arabic Interpreter / Translator @ Embassy of India, Kuwait


 

 
15.03.2012
EMBASSY OF INDIA, KUWAITApplications are invited from interested candidates for the post of Arabic Interpreter / Translator with following qualification(s):
  • Graduate / Post Graduate in Arabic
  • Well versed in translation work from Arabic to English and vice versa
  • Ability to translate news reports
  • Ability to do simultaneous translation / interpretation during Press conferences / Official Meetings
  • At least three years' experience in similar work
  • Knowledge of Political & Economic system of India and Kuwait
  • Proficiency in typing, both Arabic and English, with good knowledge of computer applications
Applicant should be a citizen of India

Candidates with requisite qualifications may send their bio-data to the
Head of Chancery, Embassy of India, P.O. Box No.1450, Safat 13015,
personally or by email to :
admin@indembkwt.org / adminsec@indembkwt.org

(All applications must include the applicant's contact email id and mobile number)

The last date for submission of application is 8th April, 2012.
 
 
----------------\
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...