நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 23, 2012

PT GROUP - GOLDEN OPPORTUNITY IN DHAMAM / மனிதர்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது
\https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6924389463050679399-1705893514644971953?l=jeyarajanm.blogspot.com
 

We have an Urgent Job Opening with Our Client in Gulf Country .Please Check the below mentioned details 

Position: Instrumentation Engineer : BE (Electronics or Instrumentation Engg) + 10 Yrs Professional experience in EPC environment, non-Oil & Gas 
Company: Confidential 

Location : Qatar 

Job Type : Permanent 

Minimum Qualifications: Minimum10 years experience in the relevant field. 

Salary: Negotiable 

Apart From the Salary Company is providing 

1. Work VISA 
2. Flight tickets 
3. Annual Leave 
4 Leave Tickets 
5. Medical Cover 
6. Life insurance 

If interested in the above mentioned position do revert with your Updated CV and the certification copy ASAP along with the following details: ( details mandatory) 


Total Experience : 
Relevant Experience : 
CURRENT CTC : 
EXPECTED CTC : 
NOTICE PERIOD : 
Current Location : 
Qualification : 
Passport : Yes/No 
Date of birth : 

Thanks & Regards, 
Neenu, Resource Executive, 
ATG CorporateSolutionsPvt Ltd 
ATG House, No. 152,5th Main Road, KEB Lay out, BTM 1st Stage,Bangalore-560076. 
------------------------------------------------
Dear  All
 
Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the 
specified Email id only.


Advertisement date: 15-MAR-2012
GOLDEN OPPORTUNITY
IMMEDIATE JOB OFFER FOR
LEADING 03 PROJECTS
 IN DHAMAM
SAUDI ARABIA
(MUSLIMS PREFERRED)
 
IMPORTANT NOTES
 • APPLY SAUDI ARABIA  IQAMA TRANSFERABLE  HOLDERS & VISA ALSO AVAILABLE IN INDIA
 • PLEASE  PLEASE  ONLY APPLY SUITABLE PERSON
 • PLEASE MENTION JOB ID # & POSITIONS IN YOUR APPLICATION EG.. PM 01 PROJECT MANAGER ( WITH OUT JOB ID & POSITION APPLICATION  REJECTED)
 • PLEASE  MENTION YOUR EXPECTED SALARY IN US &
 • PLEASE  MENTION YOUR CURRENT LOCATION &  DIRECT MOBILE #
 • INTERVIEW  THROUG  TELEPHONE & SKYPE
(PROJECT #01 &02)
 
Project Manager/Administrator Personnel  (JOB REF : PM 01)
Eligibility: Bachelor's degree in IT/ Master Degree –Minimum 03 Years experience
Skills:
- Strong Leadeship and managerial skills.
- Strong organizational skills.
- Strong time management skills.
- Highly efficient delivery.
- Strong interpersonal skills.
-Excellent communication skills.
PROJECT# 01
Senior Technical Support Specialist (JOB REF : STSS 02)
PROJECT #01 & 02
Technical Support Specialist  (JOB REF : TS 03)
PROJECT# 01
Hardware Support Specialist(JOB REF : HSS 04)
PROJECT# 01
Help Desk Specialist  (JOB REF : HDS 05)
PROJECT #01 &02
Help Desk Analyst(JOB REF : HDA 06)
PROJECT# 01
Senior Oracle APPS DBA(JOB REF : SOAD 07)
PROJECT #01 &02
Senior Oracle Application Developer(JOB REF : SOAD 08)
PROJECT# 01
Senior Linux Administrator(JOB REF : SLA 09)
PROJECT# 01
Senior Database Administrator(JOB REF : SDA 10)
PROJECT #01 &02
Senior System Administrator(JOB REF : SSA 11)
PROJECT# 01
Senior Hardware Engineer(JOB REF : SHE 12)
PROJECT #01 &02
Senior Network Engineer(JOB REF : SNE 13)
PROJECT #01 &02
Senior Wireless Engineer(JOB REF : SWE 14)
PROJECT #01 &02
Network Cable Technician(JOB REF : NCT 15)
PROJECT #01 &02
Senior Web Developer(JOB REF : SWD 16)
PROJECT# 01
Web Designer(JOB REF : WD 17)
PROJECT# 01
IT Project Management Coordinator(JOB REF : ITPMC -18)
PROJECT# 01
IT Document & Library Clerk(JOB REF : ITDLC- 19)
PROJECT# 02
Senior GIS Specialist(JOB REF : SGISS 20)
PROJECT# 03
Banner Oracle Functional &Technical Analyst(JOB REF : BOFTA- 21)
PROJECT# 03
Banner Oracle Student Information System  Analyst(JOB REF : BOSISA- 22)
PROJECT# 03
Banner Oracle Student Information System  Analyst Finance Analyst(JOB REF : BOSISAFA- 23)
PROJECT# 03
Oracle ERP /e-Business HR  Analyst(JOB REF : OEHA 24)
PROJECT# 03
Oracle ERP /e-Business Project  Analyst(JOB REF : OEPA 25)
PROJECT# 03
Oracle ERP /e-Business Reports  Analyst(JOB REF : OERA 26)
PROJECT# 03
Help Desk Supervisor(JOB REF : HDS 27)
PROJECT# 03
Software Application Developer(JOB REF : SAD 28)
PROJECT# 03
Senior PC Support Technician(JOB REF : SPST 29)
PROJECT# 03
PC Support Technician(JOB REF : PST 30)
PROJECT# 03
Computer Hardware Technician  (JOB REF : CHT 31)
PROJECT# 03
Cable Technician(JOB REF : CT32)
Eligibility:
Bachelor's degree in IT Minimum 03 Years experience in IT
                             OR
Diploma in IT Minimum 06 Years experience in  IT
Important  Note
 • APPLY SAUDI ARABIA  IQAMA TRANSFERABLE  HOLDERS & VISA ALSO AVAILABLE IN INDIA
 • PLEASE  PLEASE  ONLY APPLY SUITABLE PERSON
 • PLEASE MENTION JOB ID # & POSITIONS IN YOUR APPLICATION EG.. PM 01 PROJECT MANAGER/ADMINISTRATOR PERSONNEL  ( WITH OUT JOB ID & POSITION APPLICATION  REJECTED)
 • PLEASE  MENTION YOUR EXPECTED SALARY IN US &
 • PLEASE  MENTION YOUR CURRENT LOCATION &  DIRECT MOBILE #
           INTERVIEW  THROUG  TELEPHONE & SKYPE
               ATTRACTIVE SALARY+ OTHER ALL BENEFITS.
Instructions to Apply:
 
Send Your Updated CV to :
AUTHORIZED MANPOWER CONSULTANT
SAUDI ARABIA
 
 
INDIA
 
 
Best regards,
ASHRAF
Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  
   

--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://www.tntjsw.net, http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...