நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 23, 2012

Oracle Application Technical & Functional Positions / CareerAge Job Alert! - 12 Mar 2012


Assalamu Alaikkum,,,


From: Habiburrahman Ahmed Hussain  
 
S.No  Job DetailsLocation
1Vacancy for Production Supervisor 
. Supervises employees in the steeping, germinating, kiln drying and roasting of product to ensure safety, quality and productivity. 2. Planning â€" including developing /maintaining a viable plan incorporating hiring, training, capacity-modeling, efficiency/yield assumptions, ramp-rate, learning-curve etc. 3
Hyderabad (Andhra Pradesh, India)
2ALMARAI - SAUDI ARABIA 
the targeted volume & margin of all Almarai product range in his route by achieving the right product distribution & ensuring good customer service in the most efficient manner adhering strictly to company trade, quality & safety policies Areas of Responsibility 1. Achieving budgeted sales margin of fresh
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
3ALMARAI - SAUDI ARABIA 
that Almarai Health and Safety standards are met. Ensure adherance to FMD regulations on the farm site. 7. To fill-in for absent UM’s as a form of emergency contingency planning. 8. To monitor on a daily basis the performance of all units he is responsible for and to ensure they are operating within
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
4ALMARAI - SAUDI ARABIA 
and distribution of stocks. • Ensuring safety at work. Candidate Requirement Qualifications: • 25-35 years of age • Second level of education • At least 2
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
5ALMARAI - SAUDI ARABIA 
/C and fridges. • Supports in the maintenance of electrical equipment of depot and villa. • Assists outer Depot Mechanic for some refrigeration and electrical works. • As part of workshop, cooperates with all staff in meeting key demands. • Maintains health and safety working procedures. • Takes
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
6ALMARAI - SAUDI ARABIA 
on food stuffs with the emphasis being on providing value for money. 14. Ensuring that company Health and Safety regulations are adhered to at all times. Candidate Requirement
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
7ALMARAI - SAUDI ARABIA 
the highest level of H&S standards by carrying out H&S tasks to minimise accident & thus loss of man-hours. Assess and review, equipment, sections of the plant to ensure the safety of the staff at work. Candidate
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
8ALMARAI - SAUDI ARABIA 
such as engines and transmissions. Repair or replace brake, clutch and steering systems. 4. Report difficulties, unsolved problems or unsafe systems of work to superiors. 5. Assist in the training and development of new employees. 6. Always maintain health & safety standards, & report any unsafe acts to his
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)
9ALMARAI - SAUDI ARABIA 
accurate and timely collection or delivery of cargo and materials by complying with farm/plant/depot/warehouse SOP and by driving/utilizing the vehicles and equipment safety, effectively and efficiently. Areas of Responsibility 1. Safe and on-time cargo delivery: Ensure that all cargos are delivered
Riyadh (Ar Riyad, Saudi Arabia)


From: Riaz Yusuff

WORK LOCATION:   Noida/ Hyderabad/Chennai/Bangalore

AREAS: Oracle Application SCM, Financial, HRMSTechnical and Functional Consultant


EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Qualifications: BE/MCA/B.Tech/MBA/Chartered Accountants
Relevant Exp.: 5+ years


Requirement 1.
Oracle Apps Techno Functional HRMS Job Code No: 12002PM
Oracle Applications with HRMSTechno-functional exposure
•Should have minimum 4 end to end implementation experience Oracle Core HRMS, Self Service, OLMS, iRecruitment, Payroll, SSHR, Advanced Benefits, Performance Management and Compensation Work Bench , iLearning, iRecruitment Compensation Workbench
      •Oracle applications  11i & R12 EBS

      •XML Publisher,

• Experience on SQL*Plus, PL/SQL and Workflow, Reports, Forms, Discoverer (technical)
• OAF and Oracle EBS R12 would be an added advantage
• Consultant should have 5 to 10  years of experience. At least involved in 3  implementation  / migration  / Upgrade assignments as Technical Lead
• Participated in atleast two complete projects as Technical Lead implementation having integration with Oracle APPS
• Should be well versed with trouble shooting and issue resolution of application related issues
• Should demonstrate  the ability to interact effectively with Business users and client management.
• Experience managing business users requirements preferred
• Willingness to travel in and out of India"

Requirement 2.
Oracle Apps Techno Functional Financial/SCM Job Code No : 12002NW
Oracle Applications with Financials or SCM Techno-functional exposure

• Should have minimum 4 end to end implementation experience AP/AR/GL/FA/ Cash Management/ Oracle Projects , Project Manufacturing, Project Costing and Project Billing application modules.
OR
• Should have minimum 4 end to end implementation experience of OM, INV, PO, iProcurement, BOM, ASCP, QP, MRP, WMS application modules.

• Experience on Oracle EBS R12 would be an added advantage.
• Should have experience in of min. of 5+ years of experience PL/SQL, ADF, Workflow, Discoverer or XML reports
• Consultant should have 5 to 10  years of experience. At least involved in 3  implementation  / migration  / Upgrade assignments as Technical Lead
• Participated in atleast two complete projects as Technical Lead implementation having integration with Oracle APPS
• Involved in end to end project management life cycle as Technical Lead across SCM and Finace Modules
• Should have experience in Business Requirement gathering , GAP Analysis , Application configuration, Prototype design and End user training. Exposure to Oracle AIM Document Methodology is a must.


Requirement 3.
Oracle Apps Finance Functional Job Code No : 12002F9

Should be Chartered Accountant or MBA in Finance with Industry experience and a min. of 5 years of experience in Oracle Application Financial modules as a Functional consultant

• Should have minimum 4 end to end implementation experience of Oracle General Ledger, Account Payables, Account Receivables, Cash Management, Fixed Assets and Costing application modules.
Implementation of Oracle Project Accounting modules is desirable.
• Experience on Oracle EBS R12 implementation
• Should have experience in Business Requirement gathering , GAP Analysis , Application configuration, Prototype design and End user training. Exposure to Oracle AIM Document Methodology is a must.
• Should be well versed with trouble shooting and issue resolution of application related issues
• Should demonstrate the ability to interact effectively with Business users and client management

Requirement 4.
Oracle Apps SCM Functional Job Code No : 12001J7

Should have experience in supply chain domain in SCM/Manufacturing/Trading industries with a min. of 7 years of experience in Oracle Application SCM modules as a Functional consultant.

•Resource to have over 7 years experience in Oracle Apps SCM functional area
•Support Production issues in Quote to Cash cycle, Data Management, OM, SCM (Inventory, Shipping Execution, Advanced Pricing) and Finance modules (AP & AR) for A-P, Europe and the US (limited), create and follow up Service Requests with Oracle when needed.
•Draft functional requirements of change requests and perform the testing
•Perform month end closing (INV and Finance) for A-P and Europe
•Monitor AR interface for both A-P and Europe
•Run the concurrent request - Ariba Invoice Tracking for Europe

OR

• Should have minimum 4 end to end implementation experience of OM, INV, PO, iProcurement, BOM, ASCP, QP, MRP, WMS application modules.
• Experience on Oracle EBS R12 would be an added advantage
• Should have experience in Business Requirement gathering, GAP Analysis, Application configuration, Prototype design and End user training. Exposure to Oracle AIM Document Methodology is a must.
• Should be well versed with trouble shooting and issue resolution of application related issues
• Should demonstrate the ability to interact effectively with Business users and client management


NOTE: Please ask your referrals to write down your Emp ID [Without your name] on the top of resume

PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://www.tntjsw.net, http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...