நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 5, 2012

Receivable Collector for AUTOMAK Kuwait

RECEIVABLES COLLECTOR
 
Performs all collections activities for customers accounts assigned by territories and/or channel types in accordance with credit policy and practices in a manner that result in maximum sales, sound of receivables and their prompt conversation to cash.

Job Duties:
1-Provides friendly and consistent customer service to all assigned accounts.
2-Contacts debtors for paying the bills on regular monthly basis.
3-Follows up debtor payments through regular visit, telephone calls and formal letters.
4-Performs credit and collection activities for assigned portfolio and identifies delinquent customers for contact and collection of past due receivables.
5-Communicates sales departments regarding accounts with past due invoices or credit holds.
6-Prepares collections and invoices reports on weekly basis.

-Ability to communicate with associates and customers.
-Ability to maintain accurate records.
-Excellent computer skills.
-Bilingual Skills.
- High feedback and reporting skills.
-Flexibility on working hours.
-Valid Kuwaiti driving license in addition good knowledge of Kuwait areas.
-Dynamic/Active personality skills.

Automak Automotive Co K.S.C.C.
P. O. Box 886 Safat-13009, Kuwait
T: +965 184 5555 Ext. 701/703
F: +965 2481 8032
Email: hrl@automak.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...