நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 5, 2012

C++ developers required / PHP developers required
From: "Prem Kurian Philip" <prem@songbirdtech.com>


Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1

Songbird Technologies is looking for qualified C++ developers to work on
Linux and Qt technologies. The correct candidate will have good to
exceptional understanding of C++. Experienced candidates will be
preferred, but we are also looking for talented freshers.

Qt knowledge is not mandatory but those with this knowledge will be
preferred.

Please respond with your resumes to prem@songbirdtech.com.

Thank you and regards,
Prem Kurian Philip
Songbird Technologies


 

Songbird Technologies is looking for LAMP developers. Candidates should
have a minimum of 6 months of experience in developing using the LAMP
stack.

Please respond with your resumes to prem@songbirdtech.com.

Thank you and regards,
Prem Kurian Philip
Songbird TechnologiesNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...