நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 5, 2012

Bring Your Buddy! ( Job Openings With TCS BPO)

---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>                                                                                                         
Date   3-Jan-2012 (Monday) to 7-Jan-2012 (Saturday)
Venue   TCS Sahyadri park,
  PLOT NO.2,3, Rajiv Gandhi Infotech Park,
  Hinjewadi, Phase - III,
  Pune
Registration Time:
Meet:
 10:00 AM to 2:00 PM
 Kersi - Insurance
 Ramniyata -Back Office

                 Role                   Experience Requirement (JD)


   
   Team Member
      INSURANCE
    Data Process
               
           
                  Bachelors Degree

with
0 months to 3 years of experience
in
UK or INDIA
Life Insurance
 • Responsible for customer service turnaround with set time frames.
 • Maintain a record of processed case reference number for logistic.
 • Ensure accurate documentation of customer profiles.
 • Handle written customer correspondence on behalf of customer.
 • Communicate with operation staff on client issue, policy change etc.
 • Should be able to communicate effectively with customer based out of UK.
 • Call up the customer to get information about the applicant.
 • Working knowledge of PCs e.g MS Office.
 • Excellent key board skill.
 • Generic understanding of customer service.
 • Excellent spoken English and written communication skill.
 • UK insurance knowledge and medical experience would be preferred.
 • BE/BTech/BPharm/MPharm/MMS/MCM/MBA/MCA are not eligible to apply
Date    4-Jan-2012 (Monday) to 6-Jan-2012 (Friday)
Venue   TCS 165 / 1 A, Velachery - Taramani
  100 Feet Road, Velachery
  Chennai - 600042
Registration Time:
  1:30 PM - 3:00 PM

            Role                  Experience Requirement (JD)

   
   Team Member
                   
                    0 - 3 years

    BBA /BCOM/ BBM/BCA/MA/MCOM
     with 0-3 years BPO experience
 • Good Analytical skill
 • Working knowledge of MS office
 • Excellent communication skill
 • Experience in Telecom is an added advantage

`
Date 3-Jan-2012 (Tuesday) to 6-Jan-2012 (Friday)

Venue
TCS, Unitech HiTech Structure Ltd.IT/ITES SEZ, Block A,5th,6th & 7th Floor,  Tower AI,AII,AIII, Plot No. DH1,DH2,DH3 & DH 3/1,Action area 1,New Town
Kolkata - 700156,West Bengal, India
Registration Time:
Meet:
11:00 AM to 1:00 PM
Dipankar or Sudeshna

    Role             Experience Requirement (JD)  Team Member


           
         9 months - 3 years

   
 • Candidate should be a graduate and experienced in both scripted and non-scripted calls.
 • Candidate should have voice operations experience as follows:
 • relevant experience minimum 2 yrs total industry experience minimum 3 yrs
 • Candidate should be familiar with US Culture, should have excellent command over English language, both oral and written skill
 • Customer commitment and other soft attributed
 • BE/BTech/BPharm/MPharm/MMS/MCM/MBA/MCA are not eligible to apply


   

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number or duly filled BYB form at the time of interview
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • A photo ID proof
 • All original mark sheets and certificates
 • PAN Card #
 • BYB form/EPIR no.

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Only Graduate
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

Note: The associate coming for interview should remember their buddy's employee ID number.  =====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...