நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 5, 2012

Cashier - Alghanim Industries, Kuwait


The main responsibility of the Cashier is to ensure a smooth, efficient, honest and accurate paying service for the customer.
 
Key Accountabilities:
    Following all reasonable instructions as requested by the management
    Being aware of all in-store promotions, such as credit facilities, activities etc.
    Keeping all company  information, including sales figures, strictly confidential
    Being constantly aware of customers and their needs
    Having an excellent and up to date knowledge of all products
    Welcoming and greeting each customer as they arrive at the cash desks
    Ensuring customers pay the correct price for each and every item
    Processing all sales according to strictly implement cashier policies for cash, credit card, credit account, cheque (after approval) and debit card according to the Cash Desk Manual
    Balancing payments at the end of each shift
    Maintaining a correct float in order to have change available
    Assisting the customer with packing when necessary
    Ensuring a steady supply of cash desks supplies such as till rolls, credit / debit slips and paper so as not to inconvenience the customer
    Always thanking the customer for shopping and say goodbye

Skills, Knowledge and Experience required:
    Two years previous retail cashier experience
    Written and spoken English
    Good people skills
    Computer literate
    Spoken Arabic, desireable

Apply Online
http://www.alghanimcareers.com/careers/alghanimcorp/VacancyDetail.aspx?VacancyID=40733
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...