நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 27, 2011

We are hiring Freshers graduating in the year 2011!! Infosys

                                   
 

 


 

 
Description: cid:image001.jpg@01CBF45A.7F503CF0
Dear Infoscion,
We are hiring Freshers for the role of Systems Engineer who have a passion to work and excel in a dynamic environment.
Eligibility Criteria:
  • BE / B.Tech / ME / M.Tech/ MCA / MSc (Computer Science/ Electronics/ Mathematics/ Physics/ Statistics / Information Technology / Information Science) only.
  • Candidates must have a consistently excellent academic track record.
  • Only Candidates who are graduating in the year 2011 are eligible to apply.
  • Candidates should not have participated in the Infosys selection process in the last 9 months.
Please note that the resume should mandatorily carry date of birth, e-mail id, complete academic details starting from std. 10 / 12 / Graduation / Post graduation along with Year of passing, simple average aggregate Percentages/CGPA, Board / University.  Also, mention the preferred location of test center in the subject line (Bangalore/Chennai/Delhi/ Hyderabad/ Kolkata/Mumbai/Pune/Trivandrum).
You can mail the resumes to freshers2011@infosys.com on or before April 15, 2011. Only short listed candidates will be directly informed via e-mail about the selection process.  
 
Thanks & Regards,
HRD – Talent Acquisition
Disclaimer: The above mentioned role is not eligible for ConnectInfy rewards. Status of profiles submitted for this role will not be updated on ConnectInfy. Please note that responses to this mailbox are not monitored. Kindly send the resumes to the above mentioned ID only.
Description: cid:image002.gif@01CBF45A.7F503CF0
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...