நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 30, 2011

Vacancy for JGC - Barzan Project.


As received..

 

Dear All,

 

Please see the attached files and send your CV to him.

Please circulate this message to our entire colleague, who need job.

 

Best Regards,

 

Sunilkumar K.S.

Chief Administrator

Chiyoda Technip JV RGX6/AKG2 Project

RasLaffan Industrial City

Post Box 22740

Doha, Qatar

________________________

È: Mob. : 55835136

(Tel. 44921282/44921100

7: Fax. 44921222

*email : skumar@ctjv.com

 by.,

M.B.Sithiq munavvar.,

Project Engineer-QA/QC

Abudhabi


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...