நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 27, 2011

Technical Lead-Production Support Opening in MNC @ Chennai---------- Forwarded message ----------
From: Covenant Consultants <walter@covenantindia.net>


Hi

We are a leading manpower consultancy based in South India.

This is an permanent opening with one of our client.

Position: Technical Lead-Production Support
Experience: 6 - 8 years
Technical Skills : C++, Unix AIX, Sybase, Power Builder, Shell Scripting, MQ, Control-M ,

PL/SQL, TOAD

Either Securities domain or Capital Market domain is mandatory

Work Location: CHENNAI

Drive date : 30th April 2011- (Saturday)
Time : 9.00 am - 4.00 pm
Interview Location: Chennai

IF YOUR INTERESTED KINDLY REVERT BACK WITH YOUR UPDATED CV

Thank You

--
Regards,
Walter Vikas I
Executive - Talent Acquisition
COVENANT CONSULTANTS

"Fastest Growing Recruitment Company in India accredited by ERA"
1st Floor,Vee Jay Complex, Next to Raheja Apartments,
#245,Race Course Road, Coimbatore - 641 018.
Direct:0422 - 437 0505 / 0422 - 436 9494 / Mobile: 9003376743
Fax: 044 4390 3915 / E-Mail: walter@covenantindia.net
Web : http://covenantindia.net
Connect with us on Facebook & Follow us on Twitter
Locations : Chennai : Bangalore : Hyderabad : Coimbatore : Pune

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (sonya@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...