நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 27, 2011

Job opening for Technical Lead Production Support---------- Forwarded message ----------
From: Eyeglobal Technologies Pvt Ltd <meera.sahoo@eyeglobal.com>


Dear Candidate,
This is meera from Eye Global Technologies.
Greetings from Eye Global Technologies!!!

We have an excellent Job opening for Technical Lead â€" Production Support with one of our client in Chennai location.
Interview Location:Bangalore,Chennai,Hyderabad,Mumbai
Job Description for Technical Lead â€" Production Support :

EXP:5-8Years
Technical:

C++, Unix AIX, Sybase, Power Builder, Shell Scripting, MQ, Control-M , PL/SQL, TOAD

Domain:
Securities Market practices, Static/Reference data, Trade settlement life cycle, Straight Thru processing, Trade capture, enrichment and execution, Good knowledge on trade failures, Position management, Funding process, Securities Lending & Borrowing, Safe custody, Reconciliation, Accounting for Securities Trade & Positions, Strong knowledge on SWIFT, Overview of Cash management with respect to custodian world, Regional & Sub-custody, Contractual settlement, Complete knowledge on charges, billing and Invoicing for trade settlement, working knowledge on various securities instruments, Risk management, Registration, Forex management

Interested Candidate please send their resume to meera.sahoo@eyeglobal.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Eyeglobal Technologies Pvt Ltd (shivangi.pradhan@eyeglobal.com, Plot 6A, ARJUN VP Road Andheri-West, L.B.S Road, GHATKOPAR (WEST),, MUMBAI, Maharashtra - 400058) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Tests


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...