நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, April 28, 2011

Fwd: Linux/Unix System Admin - Chennai.

Hi All,

A company in chennai is looking for Linux/Unix System Admin with 5 to
6 years experience.
This job is based on chennai and the candidate should be able to
handle production systems individually.
The candidate should have scripting skills to automate job and
familiar with one or more RDBMS.

Please forward your resume if you are interested in the opening.
--
Vijai Ganapathy
Mailto: Vijai.Ganapathy@gmail.com


------------------------------


Regards,
A. Mhd Shaik Abdullah
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...