நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 27, 2011

Cognizant Recruiting 2010 and 2011 Freshers (BE/B.Tech/MCA/M.Tech/B.Sc/BCA)
NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only.

***Career Guidance Council***START OF FORWARDED MESSAGE***Career Guidance Council*** 

Cognizant Recruiting 2010 and 2011 Freshers.


Location: Across India 

Eligibility Criteria 

·2010/2011 batch BE / B Tech / ME / M Tech / MCA / M Sc (CS / IT) candidates only
·Consistent academic record of minimum 60% in X, XII, UG and PG (if applicable) with no standing arrears
·Good interpersonal, analytical and communication (both written and verbal) skills
·Candidates with degrees through correspondence/ part-time courses are not eligible to apply
·Candidates who have appeared for the Cognizant recruitment process in the last 9 months are not eligible
·Open only to Indian nationals 

click here to apply


 
***Career Guidance Council***END OF FORWARDED MESSAGE***Career Guidance Council***

www.yourcgc.com | www.facebook.com/careerguidancecouncil

How to get a Good Job? What are the Skills required? Meet us every Sunday 10 AM at Urdu Ghar, Behind Princess Esra Hospital, Moghal Pura & at Neo Holy Fatima School, Beside SBI Bank, Brindavan Colony, Tolichowki, Hyderabad.

Type CGC4jobs & send to 09870807070 from your mobile and receive SMS on JOBS/Walk-ins/CGC Events.

Become a Volunteer & Join CGC to serve the community.

To receive job emails from this group, please send an email to careerguidancecouncil+subscribe@googlegroups.com

The Career Guidance Council (CGC) is a registered & non-profit organization. It is a group of professionals from different domains collaborated to serve the community by providing proper guidance to students/job aspirants of all levels by reaching Schools/Colleges on Weekends.

Information provided in good faith, we do not accept any legal responsibility whatsoever for the current post, future or past posts.

Thanks,

Administrator - Career Guidance Council.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "careerguidancecouncil" group.
To post to this group, send email to careerguidancecouncil@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to careerguidancecouncil+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/careerguidancecouncil?hl=en.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...