நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 1, 2011

Inviting Referrals for Deputy Manager - Technical Training @ Wipro BPO Hyderabad
 
 
Openings for Deputy Manager - Training
Technical Helpdesk @ WIPRO BPO Hyderabad
 
Wplk_Aprl_11_Mid-Sr.level_1.jpg
 
Refer Deputy Manager Training (Technical Helpdesk)
 
 
S No.
Details
Description
1
Job Post
Deputy Manager - Training
2
Location
Hyderabad
3
Level/Band
2B
4
Educational Qualification
Graduate (Any stream)
5
Professional Qualification
(if any)
Should have managed large training teams
Should currently be leading a Training function
6
Skills (Must Have)
Between 5-8 years in ITES/BPO Industry from Technical Training Background
Ability to manage large training teams, with a span of 15 or more trainers including communication trainers
Ability to manage wing to wing training phases, from Communication to Process and to OJT
Ability to manage Trainer Quality – Certification, Up-skilling and Cross-skilling of New Hire Trainers
Grooming new Trainers on delivery skills, feedback and coaching/mentoring skills
Knowledge of communication and voice and accent related training and theories
Demonstrate ability to manage performance of teams and their Direct Reports
Willingness to work 24/7 - needs to be comfortable with working in shifts
7
Experience(Minimum)
5 years
 
 
Contact Person
Referral Payout
Rs.15,000
 
 
Banner_Bottom_800.jpg
 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...