நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 1, 2011

BHEL Recruitment 2011 for Engineers - Apply Online Nowhttp://www.recruitment4u.in/2010/11/bhel-artisan-recruitment-2010-2011.htmlPublished by http://www.recruitment4u.in 

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) open vacancies for 172 Engineers in E2/ E3/ E4/ E5/ E6 Grades. Only online applications will be accept by the company. Persons who are eligible and interested for above said posts may visitbhelrpdcareers.bhelrpt.co.in website for complete advertisement and detailedinstruction about online application registration.

BHEL Recruitment  2011 details
BHEL invites bright Experienced Engineering Professionals for its Research & Product Development and Engineering functions : 
  1. Engineers in E2/ E3/ E4/ E5/ E6 Grades : 172 posts in various units of BHEL
Candidates will be selected in following levels :
  • Sr. Engineer (E2) Rs. 29100-54500
  • Dy. Manager (E3) Rs. 32900-58000 
  • Manager (E4) Rs. 36600-62000 
  • Sr Manager (E5) Rs. 43200-66000 
  • Dy Gen Manager (E6) Rs. 43200-66000
Qualifications / Experience
The Post wise – location wise details of qualifications and functional experience requirements Click to view

How to Apply 
Apply Online at BHEL website from 15/07/2011 to 06/08/2011 only. After submitting the application ON-LINE, candidates are required, to take two print-outs of this Acknowledgement Slip. Retain one copy of Acknowledgement Slip with them. Send the other copy of Acknowledgment slip by ordinary post along with enclosures in a cover superscribing "Application for the Post Code ________ Grade _____________ " to : Dy General Manager (HR), BHEL Corporate R&D, Vikasnagar, Hyderabad - 500093, Andhra Pradesh so as to reach on or  before  13/08/2011 (20/08/2011 for candidates of far-flung areas).

Important dares 
  • Starts of online submission of Applications 15.07.2011 
  • Close of online submission 06.08.2011   
  • Last date for receipt of acknowledgement slip 13.08.2011   
  • Last date for receipt of ackowledegement slip from far flung areas 20.08.2011
Important Instructions
1.     Applications are to be submitted on-line only. No other form of application will be entertained.
2.     Candidates are requested to read the advertisement, Unit wise and Post wiseQualifications & Experience Requirements carefully before proceeding to the on-line application form
3.     Vacancies for OBC category are meant only for those coming under the non-creamy layer. "Non Creamy Layer under OBC" means the gross annual income of parents of the candidate should not be more than 4.5 lakhs in the last three consecutive years. Candidates belonging to OBC Category but not covered under Non Creamy Layer should indicate their category as GENERAL.
4.     For Maintenance reasons the Web service will not be available between 0.00 hrs and 01.00 hrs every day

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...