நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 3, 2011

Opening for Finance Manager

----- Forwarded Message -----
From: Interakt Digital Solutions Private Limited <rpreetha@interaktco.com>

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 10134106

Dear ,

We have an opening with us (www.interaktco.com) for Finance Manager

The Job Description is as follows:
Job Purpose
To direct and oversee all of the financial activities, to include the preparation of current financial reports and forecasts for future business growth.

Duties and Responsibilities
• Supports the Board in the preparation of budgets and financial reports, including income statements, balance sheets, tax returns and reports for Government regulatory agencies.
• Contributes to the achievement of the company objectives by providing advice and guidance on financial strategy.
• Oversees all accounting procedures and systems used by the Company.
• Meet with the Board of Directors regularly to keep them informed and to offer direction.
• Review reports and analyse projections of sales and income against actual figures and suggests methods of improving the planning process.
• In conjunction with the Board, assess the long term financial trends and review prospects for future growth of income and new product areas.
• To ensure the Company meets its financial and legal responsibilities.
Skills / Attributes Required
• Knowledge of Quickbooks
• Significant managerial experience.
• Experience of working at FD level, ideally for medium sized enterprises (50 - 200 staff).


If you would be interested on this opening, please forward us your updated resume to proceed further.

Thanks,
HR
Interakt Digital Solutions Pvt. Ltd.This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Interakt Digital Solutions Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com
Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...