நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 6, 2011

Jr. Executive-Industrial Relations - Hyundai
  http://www.hyundai.com/in/en/CompanyInfomation/HMI/Careers1/Careers1.aspx

 

Position
Jr. Executive-Industrial Relations
   
  Reports to Manager Plant IR
   
  Department Plant Industrial Relations
   
  Department Field Support
   
  Level

BAT-I/BAT-II

   
  Qualification BLM, BSW, Degree with Diploma in Personnel Management
   
  Experience 0-2 years preferred.
   
  Job Description 1 Maintaining cordial relations with employees

2. Conduct periodic audits to ensure the policies & procedures are followed.

3 Develop, maintain internal/ external contacts to gather IR intelligence.

4 Keep management abreast with latest and up-to-date IR issues in & around company.

5. Mentor/ counsel employees on regular basis to develop & maintain a positive work culture.

6. Ensure discipline by initiating appropriate disciplinary action against erring employees.

7. Preparing periodic MIS reports and communicating the same to the
Management.

8. Coordinating in welfare/ developmental/ motivational activities for employees.

9. Identify/ diagnose issues relating to shop-floor employees and initiate suitable proactive/ reactive measures on time to address the same.

   
  Special Skills Good communication skills[ Tamil speaking, interpersonal skills, computer operating skills.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...