நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 6, 2011

BHEL invites Online Application for recruitment of Engineer Trainees and Supervisor Trainees :


---------- Forwarded message ----------


BHEL Engineer-Supervisor vacancy Aug-2011

Posted: 02 Aug 2011 11:25 AM PDT


Published by Manisha for her blog sarkari-naukri.blogspot.com
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
(Government of India Undertaking)
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

BHEL invites Online Application for recruitment of Engineer Trainees and Supervisor Trainees :
  • Engineer Trainee : 1000 posts (Mechanical - 700, Electrical -200, Electronics - 100), Stipend : Rs. 20600/- in the training period and will be absorbed as Engineer in the scale of pay of Rs.24900-50500/-, Age : 27 years and 29 years for PG in Engineering
  •  Supervisor Trainee (Engineering) : 1000 posts (Mechanical-740,  Electrical-160, Electronics-60, Civil-40), Age : 27 years, Stipend : During training  Rs.12300/- will be paid, will be absorbed in the Pay Scale Rs.12400-30500.
  • Supervisor Trainee (Finance) : 207 posts, Age : 27 years, Stipend : During training  Rs.12300/- will be paid, will be absorbed in the Pay Scale Rs.12400-30500.
  • Assistant Officer (HR)  Gr. II : 150 posts, Age : 30 years,  Pay Scale : Rs.12400-30500.

Application Fee : Rs.500/- for Engieer Trainee and Rs.300/- for Supervisor Trainee to be paid in the SBI throughout the country by prescribed challan only. (SC/ST/PH candidates are exempted from the fee)

How to Apply: Apply Online at BHEL website only upto 20/08/2011. After submitting the application online, download two copies of the acknowledgment slip.Keep one copy of acknowledgement slip and send Another copy of Acknowledgement Slip, duly signed with recent photograph pasted on the slip along with payment copy and certificates, send to the designated addresses on or before 24/08/2011 (31/08/2011 for the candidates from far-flung areas) :

Important dates :
  1. Start of Online submission of Application : 01/08/2011
  2. End of online submission of Applications : 20/08/2011
  3. Last date of receipt of acknowledgment slip : 24/08/2011
  4. Written Test for Engineer Trainee : 18/09/2011 
  5. Written Test for Supervisor Trainee : 25/09/2011
Please visit  http://careers.bhel.in/strlive/jsp/et_eng_index.jsp    or all the details and Online submission of application 

 

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...