நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 1, 2011

Diploma in Engineering (Electrical/Electronic), Diploma in Engineering (Mechanical/Automobile/Production/Instrumentation),


http://impact-in.jobstreet.com/jobs/jobdesc.asp?type=0&eid=22632506&jid=1389717&did=1126&its=0&src=8&itn=&gf=36


Careers

Ford Motor Company, a global automotive industry leader, manufactures and distributes automobiles in 200 markets across six continents.

Ford Business Services Center, a subsidiary of Ford Motor Company, provides value-added Shared Services to Ford affiliates worldwide in the areas of Finance, Accounting & Operations Support, and rapidly expanding in the Financial Analysis area.

Finance has a presence in nearly every Ford Operation around the world. Being an integral part of the Management team, we support Ford's global decision-making processes. Working cross-functionally with Product Development, Manufacturing, Purchasing, Marketing Sales & Service and Financial Services, we provide Financial Analysis and decision-making support to the Operations, to ensure that we develop, build, market and sell Ford products profitably.
 
PositionProduction trainees
Work LocationChennai
Date PostedWednesday, July 20, 2011

Responsibilities 

 
Requirements 

  • Candidate must possess at least a Diploma in Engineering (Electrical/Electronic), Diploma in Engineering (Mechanical/Automobile/Production/Instrumentation), Diploma in Engineering (Tool & Die) or equivalent of 2009 & 2010 pass outs can apply.
  • Required skill(s): Fundamentals of engineering, Communication Skills.
  • Desired Experience Level:
  • Candidates who have completed their 1 year board of Apprenticeship training in a Manufacturing Industry are encouraged to apply.
  • Candidates who have more than 1.5 years and less than 2 years experience in production department in a Manufacturing Industry can also apply.
  • 40 Full-Time positions available.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...