நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 19, 2011

Openings in Wipro BPO for Finance & Accounts !!
From: Wipro Technologies <nancy.sharma@wipro.com>

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 9907817

Dear ,

Dear Candidate,

Greetings from Wipro BPO!!
We are pleased to inform you that we are currently hiring for Finance and Accounts domain. Please find below further specifications:

1.Accounts Receivables
2.Accounts Payables
3.General Ledger
4.Contract Management
5.Commission
6.Bank Reconciliation Statements

If interested please walk-in directly to below mentioned address between 9:30 A.M. to 10:00 A.M.

Venue: CDC-3 Mezzanine Floor, Right Wing, 105 Anna Salai Guindy.
Contact Person: Nancy Sharma.
Interview Dates: 15th June,2011 to 30th June,2011 (Saturday and Sunday's are off)
Note:
Candidates should be open for Night Shifts.
Candidates with BCOM/BBA/BCS/BBM /CA/ICWA/CA inter/ICWA Inter with 0-6 years relevant exp can apply


Regards
Nancy Sharma
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Wipro Technologies) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...