நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 19, 2011

Urgently Required Developer for I Gate Patni Chennai, India---------- Forwarded message ----------
From: Survik Software Limited <supriya.lonari@survik.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9904720

Dear ,

Dear Candidate,

Urgently Required "Fox pro Developer" with our organization, so if you are looking for a change then revert with your updated resume also send us references of your friends and colleagues for the same.

Please find the details below:

Company Profile; Survik Software Limited was established in 1994 and is headquartered in Pune (India) with branch office in Durham, North Carolina, USA. We have specialized training center in Pune to train our in-house software resources. Survik Software Limited is a professional service provider for software consulting and development services. We are a professional service provider for Business Intelligence (BI) & Data warehousing consulting and implementation services. We are an ISO 9001:2000 certified and a member of The Software Technology Park & NASSCOM India.

Location :Chennai, India
Experience Level: 3+yrs

Required skill set:

Visual FoxPro, SQL

Kindly revert with your updated CV and the following details asap.
1. Total Experience:
2. Relevant Experience
3. CTC :
4. Expected CTC:
5. Joining Period:
6. Current location:
7. Reason for Job Change:

Thanks & Regards,
Supriya
Human Resource
9763156120This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Survik Software Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...