நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 23, 2011

Refer your friends for Off Campus Initiative: Walk-in at Bangalore on June 25,2011.

---------- Forwarded message ----------

 

 

 

 

Dear HCLite,

At HCL, we like to make sure that you get many opportunities to explore your full potential - because we believe that the best deserve the best! This is also the reason why we aim to recruit  the crème-de-la-crème from across campuses in the country.

As an important member of this world-class organization, your contributions to HCL can be many. So, how would you like to introduce your friends to the continual vista of opportunities that is available at HCL and let them experience the joys of working here?

We are currently looking for dynamic, young graduates with a desire to excel. We are conducting an Open Walk-in Test for graduates of the 2011 batch and need your help in finding and bringing in the best! If you know people who satisfy the following criteria, please ask them to walk in for the test.

Walk in Event for Graduates at Bangalore

Basic eligibility criteria

1.     A minimum of 60% aggregate in 10th, 12th & graduation is a must in the below mentioned disciplines

Ø  Bsc (Physics, Maths, Statistics, IT, Computer science, Electronics, Applied Electronics Only)

Ø  BCA

2.     All candidates attending the interview should have graduated as part of the 2011 batch

3.     Candidates should have excellent verbal and written communication skills

4.     Candidates should be willing to sign a bond for 24 Months (surety amount will be INR 1.25Lakhs)

 

The CTC would be INR 2,00,000/- PA.

Reporting Time: 8:30 AM | Contact Person: Mithun Prasad | Date: June 25, 2011

Venue:
Dayanand Sagar College of Engineering
Kumaraswamy Layout I Stage,
Bangalore - 560078
KARNATAKA, INDIA 

Ph: 080 26662226

 

All candidates appearing for the test should carry their latest resume, passport-sized photographs, photocopies of the mark sheets and degree/ provisional degree certificate. They should also mention the SAP code and name of the employee who has referred them while registering.

 

Candidates who have registered once earlier but weren't called for the test are eligible to reapply

 

PLEASE NOTE THAT EMPLOYEE REFERRAL SCHEME WILL NOT BE APPLICABLE FOR THESE REFERRALS.

Regards,
Team HR

 

 

 ::DISCLAIMER::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The contents of this e-mail and any attachment(s) are confidential and intended for the named recipient(s) only.
It shall not attach any liability on the originator or HCL or its affiliates. Any views or opinions presented in
this email are solely those of the author and may not necessarily reflect the opinions of HCL or its affiliates.
Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and / or publication of
this message without the prior written consent of the author of this e-mail is strictly prohibited. If you have
received this email in error please delete it and notify the sender immediately. Before opening any mail and
attachments please check them for viruses and defect.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...