நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 23, 2011

JOBS IN MALAYSIA

  

A LEADING COMPANY IN MALAYSIA REQUIRES THE FOLLOWING PERSONNELS IMMEDIATELY:

 1. Mechanical Engineers.
  Experience: 1 - 2 years experience
  Job description:
  • To design and develop auto components or;
  • Looking after the production of auto parts or;
  • Do maintenance of tools, dye and machines.


 2. Electrical/Electronic Engineers
  Experience: 1 - 2 years experience
  Job description:

  • Looking after the electrical part of the production machines or;
  • Electrical wiring maintenance or;
  • Looking after electrical / cable construction or;
  • Substation maintenance.

 3. Chemist
  Experience: 1 - 2 years experience
  Job description:
  • To supervise the mixing of chemical items/components to produce the best and stable colour paint.

 4. Civil Engineers
  Experience: 2 - 3 years experience
  Job description:
  • To plan and supervise the buildings construction.
Terms and conditions for the above positions:-
Qualification : BE/BTECH
 • The years of contract is 5 years or longer;
 • No age restriction, but 30 – 40 years old is preferable;
 • The salary ranges from RM 2000.00 to RM5000.00 per month depending upon experience.
 • Housing, Medical insurance coverage and transportation facilities are provided by the employer.
 • Other perks 10-hour per month executive allowance is also provided
 • The working hour is 8-hour and 5-day a week working days.
 • The annual leaves is 12-days per year plus the local Public Holiday (15 days);
 • Mileage, lodging and subsistence allowance also available during travel
Tentative interview date : Last week of June 2011
Interested and suitable candidates may send their updated typed resume with educational, experience and valid passport details to ovemcl@gmail.com on or before 24.06.2011. 
 
For further details contact - 24464267/8/9.
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...