நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 23, 2011

Job opening for the position of Chemist- RSTS Testing,Chennai

---------- Forwarded message ----------
From: SGS India Pvt. Ltd <meenakshi.singh@sgs.com>
Date: Sun, Jun 19, 2011 at 9:18 AM


Experience required for Job: Not Mentioned
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Not Mentioned

Hi,

I have a job opening for the position of Analytical Chemist for textile/leather testing laboratory

Company:SGS India

Job Location:Chennai

SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. With more than 53,000 employees, SGS operates a network of over 1,000 offices and laboratories around the world.

SGS is the global leader and innovator in verification, testing, and certification services.

For more details visit our website www.sgs.com

Brief Job Description:
•Testing activities:Should have the basic knowledge in testing & Instruments
•Data compilation: Should have general idea about wet analysis and should be capable of handling Instrument

2.Key Results Areas ( KRA’s) & Key Deliverables:
•Accuracy in data analysis Capable of interpreting the test results
•Efficiency in work Should be a Hard worker_

3.Technical / Behavioural / Managerial / Critical Skills Desired:
•Analytical skills Good in Communication and handling the problems in a smooth manner
•Good behaviour Helping in nature to their teams


If interested please forward your updated CV with Current & Expected CTC

Regards,
Meenakshi
SGS India
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...