நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 10, 2013

UDAI, Mumbai - Various Jobs by deputation


UDAI, Mumbai - Various Jobs by deputation


 Unique Identification Authority of India (www.tngovernmentjobs.in)
Unique Identification Authority of India
Planning commission, New Delhi 110 001

Advt No.UIDAI/Mum/1/1/2012-Pers/
Advt date 03.01.2013
Last date 15.02.2013

Posts :
  • Deputy Director - 1 post - PB3 GP 6600
  • Section Officer - 1 post - PB2 GP 4800
  • Assistants - 2 posts - PB2 GP 4200
  • Private Secretary - 6 posts - PB2 GP 4800

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...